Horníkům se tu podařilo během několika týdnů vykopat vzduchovou šachtu o hloubce necelých 8 metrů. Jak práce pokračují se přijela podívat i ředitelka regionálních projektů Akademie věd České republiky Taťána Petrasová. Doprovázel jí seismolog Milan Brož. „Setkali jsme se u Komorní hůrku v rámci tohoto výročí proto, jelikož právě Goethe se postaral o to, aby se do nitra této sopky vyrazila šachta a to před zhruba 200 lety. Komorní hůrka se tak stala první na světě, kde byla ražena chodba k sopouchu čistě kvůli vědeckým účelům a ne kvůli nálezům zlata anebo jiných kovů,“ poznamenal seismolog Milan Brož.