Náročná léčba výrazně oslabila Tomáškovu imunitu. Důležité bylo dodržovat co nejsterilnější prostředí a vyhýbat se kolektivu kvůli riziku možné nákazy běžnými onemocněními. Největším výdajem se pro rodinu stala nízkobakteriální strava, která je při onkologické léčbě nezbytná. Další výraznou položkou byla častá doprava do nemocnice a nákup desinfekčních přípravků pro každodenní úklid.

Po osmi měsících častých hospitalizací Tomášek přešel z akutní fáze léčby do udržovací, která probíhala převážně v domácím prostředí. Chemoterapii užíval nově v tabletkách a ne nitrožilně jako doposud. Léčba mohla být ukončena po dvou letech, v říjnu 2015.

„Tomík stále dochází na pravidelné kontroly do nemocnice. V září loňského roku nastoupil do druhé třídy a konečně se dočkal sourozence, dokonce vysněného bratra. Jsme šťastní a užíváme si každý den," popisuje paní Michaela, jak se rodině daří.
Tím však zátěž pro rodinu nekončí.

Tomášek se stále potýká s oslabenou imunitou a bývá často nemocný. Z tohoto důvodu Dobří andělé pomáhají rodinám, které zasáhla vážná nemoc, i určitou dobu po jejím ukončení, protože návrat do běžného života je pro malé pacienty velmi pozvolný.

Nadace DOBRÝ ANDĚL představila studii, ve které zmapovala těžkou životní situaci rodin, v nichž se nezaopatřené dítě léčí či léčilo s onkologickým onemocněním. Studie se zaměřila na ekonomickou náročnost, ale i další dopady na celou rodinu, které s sebou léčba a následná rekonvalescence nesou.

„Během pěti let Systémem pomoci nadace DOBRÝ ANDĚL prošlo více než 3 800 rodin, vidíme mnoho příběhů a dopadů léčby, se kterými se rodiny potýkají. Rádi bychom veřejnosti více přiblížili, proč je třeba pomáhat rodinám, které zasáhla vážná nemoc, a že má smysl pomáhat pravidelně," vysvětluje důvod realizace studie Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace.