To je stanovisko krajského úřadu, kam podal podnět k přezkumu rozhodnutí stavebního úřadu Národní památkový ústav v Lokti. Památkáři to akceptují, ale pořád zastávají názor, že dům jít k zemi nemusel.

„Záležitost byla posuzována v přezkumném řízení, které je považováno za mimořádný opravný prostředek sloužící k nápravě již pravomocných či předběžně vykonatelných rozhodnutí. Na přezkumné řízení není právní nárok a posuzuje se pouze nezákonnost, tedy rozpor s právními předpisy,“ vysvětlila za krajský úřad Veronika Severová. „Po přezkoumání napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s příslušnými právními předpisy neshledal Krajský úřad Karlovarského kraje, konkrétně odbor stavební úřad takovou nezákonnost, tedy rozpor s platnými právními předpisy, která by opravňovala zahájení přezkumného řízení,“ doplnila.

Dům byl ve špatném stavu řadu desetiletí. Od roku 1992 se nachází v Městské památkové zóně. Z archivních dokladů bylo zjištěno, že byl neobyvatelný v 70. letech a v roce 1987 byla Ministerstvem kultury zrušena památková ochrana domu. „Původní vlastník s odstraňováním stavby bez povolení započal bez vědomí stavebního úřadu pravděpodobně v 90. letech,“ uvedla Hana Gregorová, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí na Městském úřadě Horní Slavkov. Stavební úřad nechal zpracovat posudek, ze kterého vyplynulo, že stavba je v havarijním stavu a je ji potřeba neodkladně odstranit. S tímto závěrem však nesouhlasili památkáři a nechali si vypracovat další statický posudek, který však říkal přesný opak. „Protože měl stavební úřad k dispozici dva protichůdné odborné posudky, nechal zpracovat Znaleckým ústavem stavebním posudek třetí. A ten tvrdil, že stavba hrozí samovolným zřícením, nelze proto do ní vstupovat a bezpečně provádět jakékoli úpravy,“ přiblížila Gregorová postup, který vedl k definitivnímu rozhodnutí o demolici.

Ta je v současné chvíli již téměř u konce, zachována zůstane část přední stěny. „Co můžeme dělat jiného než to respektovat?“ poznamenala Romana Riegerová, ředitelka Národního památkového ústavu v Lokti. „Je to škoda, pořád si myslím, že ta proluka bude městu dělat větší zle než ten dům, pokud by byl zabezpečený,“ dodala.

Případ „třináctky“ je komplikovaný i tím, že současný majitel je v cizině a nedohledatelný. Na budově a pozemku je několik exekucí, zajišťovací právo a čas ukáží, co bude se stavbou a pozemkem dál. Demolice vyšla město na necelý milion korun.