Připomíná si tím 100. výročí vzniku Československé republiky. Lípa srdčitá byla za přítomnosti členů vedení města, skautů, zástupců Československé obce legionářské a Českého svazu bojovníků za svobodu zasazena v parku v ulici Kubelíkova.

Zároveň byl odhalen památník na počest válečným veteránům, aktivním antifašistům a odbojářům z Chebu, kteří se v uplynulých sto letech účastnili boje za demokracii a svobodu. Podnět k tomu dal Václav Šrámek, válečný veterán, předseda karlovarské jednoty Československé obce legionářské. Nechť je toto pietní místo důstojnou vzpomínkou na ty, kteří se o vznik samostatného Československa zasadili a mnohdy neváhali položit i své životy.