Město se sice při rekonstrukcích snaží vždy kapacitu navýšit, ale dlouhodobě se tento problém řešit nedaří. Jakmile se objeví nová místa pro parkování, okamžitě jsou zaplněná. Přesto se město Cheb snaží najít řešení, jak situaci kolem parkování zlepšit. Jednou z možností by bylo i vybudování parkovacího domu.

„Když přijedu večer na sídliště Skalka, není kde zaparkovat. Všechna parkoviště kolem mého paneláku jsou plná, musím auto často nechat na úplně opačném konci, než bydlím. Což by mi normálně ani tak nevadilo, ale když nesu nákup z obchodu a nesu například dvě tašky, tak táhnout se s tím přes celé sídliště na druhý konec je opravdu opruz," uvedl Miroslav Straka z Chebu.

Vedení města Chebu se postupně snaží navýšit alespoň lokálně parkovací místa. Rekonstruuje například vnitrobloky. Jeden takový bude opravovat v následujících týdnech. Jedná se o vnitroblok Dlouhá - Hradební.

Lilien Mesteková z Tlučné se narodila 21. září v 18:12 hodin rodičům Anetě a Davidovi. Po příchodu na svět ve FN na Lochotíně vážila jejich prvorozená dcera 3360 gramů.
FOTO: Právě jsme se narodili

„Ve zmíněném vnitrobloku se nachází rozsáhlý, a málo udržovaný objekt garáží městského úřadu. Chceme celý vnitroblok přestavět. V rámci rekonstrukce nám tento objekt překáží. Rada města na posledním jednání doporučila zastupitelstvu, aby vydalo souhlas s demolicí objektu, což nám pak uvolní ruce při následné rekonstrukci celého vnitrobloku," sdělil starosta města Antonín Jalovec.

Jedná se o jeden z největších vnitrobloků v centru města. Cheb tam má v plánu vybudování dvou zón.

„Chceme tam logicky navýšit parkovací kapacity, které by sloužily obyvatelům celé lokality, protože je tam velmi akutní nedostatek parkovacích míst. Zároveň bychom byli rádi, kdyby v části vnitrobloku vznikla i odpočinková zóna s nějakou zelení a lavičkami, kde by si místní mohli odpočinout. K tomu všemu tam plánujeme vybudovat stacionář pro seniory. Je tam i klub důchodců, který by také tohle mohl využívat jako své zázemí,“ poznamenal chebský starosta.

Vybudování nových parkovišť v centru města je problematické. Navíc stát nechce novou výstavbu parkovišť povolit.

„Chtěli jsme alespoň část aut dostat z přeplněných ulic a na některých místech jsme chtěli vyprojektovat parkovací domy, parkovací etáže. Měli jsme to v plánu týkat prostoru za městským úřadem v ulici 26. dubna v bývalé hradní rokli, kde je dosti zpustlé hřiště. Uvažovalo se také o Kasárním náměstí a na dalších místech," sdělil starosta. Bohužel Ministerstvo kultury všechny tyto lokality nám odmítlo do změny územního plánu zařadit.

„Sdělili nám, že nehodlají posilovat automobilovou dopravu v centru a tím pádem nechtějí umožnit ani větší možnosti parkování, tato informace nás nepotěšila, ale hledáme řešení dál,“ podotkl Antonín Jalovec.

Dagmar Blažková z Mariánských Lázní obsadila druhé místo v soutěži Babička roku.
Druhá nej babička je z Mariánských Lázní

Jeden z parkovacích domů by mohl vyrůst u chebského nádraží. Ten by tam chtěl postavit soukromý investor.

„V centru města se snažíme při rekonstrukcích vnitrobloků nabídnout parkovací boxy, které si mohou místní obyvatelé vydražit a zaplatit. A tím pádem by do boxu nezajížděl někdo, kdo tam nebydlí. Co se týče širšího okolí města, tak si hodně slibujeme právě od investorského projektu v oblasti nádraží, kde by jako přístavba k plánované poliklinice mohl vzniknout i parkovací dům s kapacitou více než 300 parkovacích míst. Což by současnou kapacitu prostoru navýšilo na trojnásobek,“ uzavřel starosta.

Prostranství před nádražím bylo v minulosti zastavěné, ale na konci druhé světové války bylo jako strategické místo během náletů vybombardováno.