Současně s tím ale přestane tuto službu vykonávat pro sousední Nové Sedlo. Ani tam však lidé o pečovatelky nepřijdou. Město služby zajistilo jinde a minimálně ve stejném rozsahu jako dosud.

V Chodově do letošního roku fungovala pečovatelská služba pouze ve všední dny do 15.30. „Přibývá ale lidí, kteří potřebují péči sedm dní v týdnu,“ konstatoval starosta města Patrik Pizinger. A statistiky jsou toho důkazem. Zatímco v roce 2012 zajišťovaly pečovatelky služby pro 59 lidí, dnes se starají o bezmála stovku. „Do odpoledních hodin bude služba po dohodě zajišťovat mimo jiné úklidy, pochůzky a nákupy, do večerních dvaceti pak přímou péči v domácnostech,“ upřesnil mluvčí Chodova Martin Polák. O víkendech pak půjde o nasmlouvané a předem domluvené služby. Pečovatelská služba je ve městě určena nejen seniorům, ale i osobám se sníženou soběstačností z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, kde se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí. „Hlavním cílem je dát klientům ve spolupráci s rodinou potřebnou péči ve známém domácím prostředí,“ uvedl starosta.

Slavnostní pietní akt u památníku u sokolovského hřbitova.
FOTOGALERIE: Pamětní desky připomínají tisíce zajatců

S rozšířením provozu pečovatelské služby souvisejí dva kroky. Tím prvním je navýšení počtu pečovatelek od nového roku. „V současnosti je to 6 pečovatelek a vedoucí, od ledna pak se počet navýší o jednu,“ vyčíslil místostarosta Luděk Soukup.

Druhý krok se týká spolupráce s Novým Sedlem. Až dosud totiž Chodov poskytoval tuto službu i novosedelským obyvatelům. Tam však došlo k podstatnému navýšení počtu klientů. „Abychom se mohli věnovat naplno Chodovu, potřebujeme všechny pečovatelky u nás,“ vysvětlil změnu starosta Pizinger. Starostka Nového Sedla Věra Baumanová už v průběhu roku za pomoci kraje, okresu i Městského úřadu v Chodově podnikala potřebné kroky, aby služby pro Nové Sedlo zůstaly zachovány. „Budeme uzavírat na zastupitelstvu 12. prosince veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na provozování pečovatelské služby na rok 2019,“ informovala starostka Baumanová. „Smlouva bude uzavřena s jednatelkou DOP-HC Dolní Rychnov v tom samém, možná i větším rozsahu poskytování služeb pro obyvatele,“ doplnila. Jak ještě dodala, byla schválena i individuální investiční dotace na zakoupení vozidla na zajištění pečovatelské služby v Novém Sedle, Lokti a okolí. Pečovatelky se v Novém Sedle starají v průměru o 10 potřebných, rozsah péče je individuální.

Transfuzní oddělení sokolovské nemocnice funguje už 25 let. Ročně provede čtyři tisíce odběrů.
Transfuzní stanice slaví, ročně přibude 150 dárců