Právě pro zefektivnění a zrychlení komunikace při vzniku mimořádné události na letišti platí od srpna systém kódů. „Velitel hasičů při vzniku události vysílačkou nahlásí na operační středisko příslušný kód 0 až 10. Operační středisko pak podle přijatého kódu vyhlásí poplach předem určeným jednotkám hasičů a informuje či si vyžádá spolupráci ostatních složek IZS. Kódy jsou rozdělené do tří úrovní," uvedl mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.

Základní je místní pohotovost, kdy je letecká nehoda málo pravděpodobná. Může se jednat například o nouzové přistání malého stroje či poruchu letadla na ploše. „Při této místní pohotovosti na místě zasahují jen hasiči z jednotky Letiště Karlovy Vary, případně doplnění o jednotku z profesionální stanice Karlovy Vary," poznamenal Kasal.

Druhá úroveň je plná pohotovost, kdy je letecká nehoda pravděpodobná. Pro tuto úroveň jsou vybrané jednotky hasičů až ze třetího stupně požárního poplachu, zároveň by již byla žádaná přítomnost a spolupráce záchranné služby a policie přímo na letišti.

„Třetí úroveň je pak již samotná letecká nehoda, kdy se vyhlašuje druhý nebo třetí stupeň poplachu a samozřejmě se povolávají ostatní složky IZS. Každá úroveň je rozdělena podle velikosti letadla, kterého by se událost týkala," konstatoval mluvčí.

U velkých dopravních letadel by tak operační středisko kromě vyhlášení třetího stupně požárního poplachu (předurčeno 16 jednotek hasičů pro zásah na letišti) zároveň informovalo obce v okolí letiště a aktivovalo havarijní plán Karlovarského kraje.

„O zvolení kódu rozhoduje velitel hasičů na letišti, který zohledňuje stav letadla, tedy zda například jen nouzově přistává, či již rovnou hlásí vážnou poruchu, a typ letadla s počtem pasažérů. Podle toho oznámí kód a nemusí podávat v první chvíli žádné další informace. Operační středisko a ostatní složky IZS již postupují dle plánu a podle přijatého kódu. Systém kódů počítá i s jinými událostmi, než jsou letecké nehody. Například s hrozbou únosu letadla či hrozbou výbušného nástražného systému," dodal Kasal.

Při sobotní nehodě, kdy letadlo sjelo z přistávací dráhy do trávy, hasiči zajistili místo události a pomohli dostat stroj mimo přistávací plochu, aniž by byl omezen další provoz na letišti.