Píše se u ní, že muž byl v srpnu propuštěn z věznice ve Waldheimu a byl zaregistrován v systému ISIS, tedy v informačním systému pro intenzivní sledování pachatelů s rizikem recidivy trestných činů. Na sociální síti se také objevilo jeho přesné bydliště a lidé vyfotili i jeho vůz, který byl spatřen i na české straně. O sexuálním delikventovi už informovala i německá média.

Vedení klingenthalské radnice zaplavily desítky zpráv od tamních občanů, kteří se ptají, co přesně udělal a zda může být nebezpečný. Tamní starosta Thomas Hennig však zprvu jen krčil rameny a zlobil se na policii, že o příchodu muže, který je v ISIS zaregistrovaný, nemá žádné informace. „Takové individuum ve městě nechci," uvedl Hennig.

Samotný dokument o odsouzeném má nadpis Neuer ISIS – Proband (nový ISIS odsouzený). ISIS je Informační systém pro důkladné pozorování, obzvláště sexuálních delikventů s vysokým rizikem relapsu. V oznámení stojí, že muž byl 26. srpna 2016 propuštěn z vězení. Udává se tam místo jeho nového pobytu, adresa ve Zwotě, která je městskou částí Klingenthalu. Součástí jsou i tři fotografie z identifikačního policejního procesu a věta: „Výchozí trest je zneužití jedenáctileté dívky a jedenáctiletého chlapce."

Zpráva se rychle roznesla nejen v Klingenthalu, ale i v Kraslicích a jeho okolí. Lidé mají jednoduše strach. Starosta Thomas Hennig obdržel od místních jen v první vlně přes stovku zpráv. Dokument pak našel i na sociální síti. Jak píší německá média, starosta nechal mužovo jméno ověřit na městském úřadě, který potvrdil, že je na adrese ve Zwotě nahlášen. Jeho záznam je opatřen poznámkou – nevolitelný. V Německu totiž platí, že kdo je vnitrostátním soudem odsouzen k odnětí svobody v rozsahu minimálně jednoho roku, ztrácí automaticky pasivní volební právo na dobu pěti let.

Hennig se zlobí na tamní policii, která vedení města neinformovala. „Měl bych být informován, když se do města nastěhuje sexuální delikvent. Když jsem si vědom potenciálního ohrožení, mohu rychleji reagovat."

Jak uvedl deník Freie Presse, policejní ředitelství Zwickau přiznalo, že screenshot z policejního procesu pochází z jejich interní sítě a že údaje o muži, který je pod policejním dohledem, jsou autentické.

„Probíhá vnitřní vyšetřování z důvodu porušení služebního tajemství," říká k úniku údajů mluvčí policejního ředitelství Anett Münster. Německé noviny píší o tom, že soud nařídil policejní dozor muže, protože podle posudku hrozí recidiva. K opatřením přísluší kontroly polohy prostřednictvím schůzek s úřady či probačním úředníkem. „V této chvíli se jedná o bezúhonného občana," dodala mluvčí.

Lidé na české straně na sociální síti píší, že muže už v Kraslicích několikrát spatřili. „Jezdí v červeném autě s českou SPZ. Obávám se, zda si třeba nevyhlíží další oběť," lamentuje jedna z respondentek. Policie na české straně uvedla, že k muži nemá zatím žádné informace. Ty ale hodlá nyní prověřit.