Oproti některým dospělým tento problém rozhodně nepodceňují a snaží se, především prevencí mezi mladými, na něj upozornit. Jednoduché a rázné slůvko NE při nabídce drog zachrání hlavně zdraví a mnohdy i život.

„Městská policie, společnost Kotec, studentští zastupitelé a žáci středních škol. Ti všichni se scházejí na půdě školy a probírají téma drogové prevence. Toto téma si do středních škol prosadili studentští zastupitelé,“ říká preventistka městské policie Hana Procházková. Přednášky začaly na gymnáziu a živnostenské škole.

Přednášek se například na gymnáziu zúčastnilo 60 žáků prvních ročníků, kterým byly vysvětleny všechny základní, a tím i stěžejní informace o jednotlivých drogách. Mluvilo se třeba o tom, jak se správně zachovat, když na drogy v běžném životě narazí, a jak říct to zásadní slůvko NE, aby si uchovali svůj životní styl, standard a hlavně zdraví.

„Děkujeme vedením středních škol v Sokolově za zprostředkování přednášek, patřičnou spolupráci v oblasti drogové prevence a v neposlední řadě Kotci, pobočce v Sokolově,“ říká Procházková.

Centrum prevence při městské policii pořádá i zajímavé besedy, na které přijdou vyléčení i stále závislí narkomani.

Na sezení se studenty a rodiči se rozjíždí velmi otevřená diskuze, nic vymyšleného, pravé pocity, popisování stavů, pocitů pronásledování a bludů, apelace na mladé, a nejen ty přítomné, aby se tohoto stavu a závislosti vyvarovali.

„Podobná sezení jsou myslím vždy dobré a smysluplné akce. Spojí se při nich vůle, nebezpečné téma, aktuální problém a chuť mluvit a v neposlední řadě apelace na prevenci,“ dodala Procházková.