Expozice bude brát v úvahu různé typy návštěvníků

„Speciální důraz bude kladen na potřeby a zájmy různých typů návštěvníků včetně dětí, počítá se například i s poutníky. Nová expozice naváže na nynější, návštěvnicky velmi ceněný princip gradace poznání a pochopení fenoménu vzácné památky s vyvrcholením prohlídky v trezorové místnosti. Nové prostory umožní jednak rozšíření expozice o další oblasti (například budou moci být představeny unikátní předměty související s restaurováním), jednak návštěvníci, kteří budou chtít rozjímat, budou moci setrvat u relikviáře delší dobu nebo se k němu vracet," uvedl bečovský kastelán Tomáš Wizovský.

Expozice vzniká jako součást záměru vzorově obnovit celý areál bečovského hradu a zámku, který byl v roce 2010 v ještě přípravné fázi oceněn prestižní cenou Evropské unie Europa Nostra v kategorii projekt, výzkum. Jednokolová architektonická soutěž na výtvarné a prostorové řešení nové tematické expozice relikviáře sv. Maura na Státním hradě a zámku Bečov byla vyhlášena 19. února 2015 a jejím předmětem bylo vytvořit vizuální koncept volně přístupné expozice památky v tzv. Pluhovských domech.

V soutěži se sešlo devět projektů

„Expozice, kombinací muzejního a galerijního typu, bude prezentovat románskou zlatnickou památku evropského významu z hlediska uměleckohistorického, sakrálního i historického a zároveň umožní srozumitelné předávání těchto informací a významů i nejmladším návštěvníkům hravou formou," poznamenal Wizovský.

Do konce lhůty pro podání přihlášek, tedy do 7. dubna, se sešlo devět projektů, z nichž porota složená z nezávislých expertů a doplněná o odborníky Národního památkového ústavu včetně kastelána hradu Bečov Tomáše Wizovského, dalších zainteresovaných institucí a zástupce arcibiskupství vybrala 15. dubna návrh ateliéru SGL projekt.

Porota podle předsedkyně Blanky Kreibichové z Národního technického muzea ocenila, že v řešení hraje hlavní roli světlo, které trezorové místnosti, v níž je relikviář uložen, dodává atmosféru chrámového prostoru a dalším interiérům, v nichž bude expozice umístěna, pak ponechává strohý charakter souznící s jejich památkovou podstatou.

Zároveň porota ocenila, že návrh splňuje požadavky návštěvnického provozu, dobře definuje krátkou a dlouhou variantu návštěvnické cesty expozicí a zohledňuje také zájmy i potřeby různých typů návštěvníků dětí, poutníků ad.

Obnova bečovského areálu je vzorovým projektem

„Hrad Bečov představuje v souboru památek spravovaných Národním památkovým ústavem mimořádný autentický celek, kterému je třeba věnovat velkou pozornost. Jeho plánovanou obnovu a následnou prezentaci vnímáme jako vzorový projekt prvotřídního významu, který by se mohl stát příkladem pro další obnovy nejen státních památek, ale i ostatních investorů. Výsledky architektonické soutěže na řešení expozice relikviáře potvrdily, že se vyplácí jít mnohdy složitější cestou výběru projektanta podle kvality návrhu, nikoli jen jeho ceny. Věřím, že vítězný tým, který má za sebou řadu úspěšných projektů, se úkolu zhostí zodpovědně," uvedla k soutěži Naďa Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu.

Relikviář v novém prostředí by měli návštěvníci vidět za dva roky

Řešení expozice umožní poznat rozličná témata, jichž se relikviář dotýká, a odkrýt jednotlivé vrstvy jeho příběhu od vzniku v prostředí středověkého mužského kláštera na území dnešní Belgie přes jeho vlastnění rodem Beaufortů, společnou cestu do Čech, ukrytí vzácné památky pod podlahu kaple na sklonku druhé světové války a objevení v 80. letech až po mimořádně náročné restaurování celého díla. V rámci celého příběhu bude pozornost také věnována významům, jichž relikviář v průběhu času a s měnící se společností nabýval a zase pozbýval, a také uměleckým a uměleckořemeslným hodnotám, které nese a jež mají kořeny i v době výrazně předcházející datu vzniku této památky.

V ideálním případě by mohli první návštěvníci spatřit relikviář v novém prostředí již v roce 2017.