Fakticky vzniklo Doupovské Hradiště i Bražec již prvního ledna, 16. ledna je však potřeba, aby obyvatelé těchto nových obcí vhodili své hlasy do uren a rozhodli tak, kdo obsadí nově vzniklé obecní úřady a zasedne do křesel zastupitelstev.

„Volební místnosti najdou obyvatelé obcí Bražec a Doupovské Hradiště na obecních úřadech. Nový Obecní úřad v Doupovském Hradišti sídlí v části obce Lučiny. Dnes večer navštíví volební místnosti zástupci Krajského úřadu Karlovarského kraje, aby zjistili, zda jsou volební místnosti připravené k bezproblémovému průběhu voleb," řekla krajská mluvčí Jana Pavlíková.

Obě místnosti budou voličům k dispozici zítra, v sobotu 16. ledna, od sedmi do 22 hodin. „V den voleb se v terénu bude pohybovat dvoučlenná kontrolní skupina krajského úřadu, která provede kontrolu přímo ve volebních místnostech a zároveň bude v pohotovosti pro případ řešení mimořádných událostí," doplnila mluvčí.

Volební komise budou čtyřčlenné, včetně zapisovatele. Tři členové komise jsou vždy obyvatelé obcí a zapisovatelkami byly jmenovány zkušené úřednice z Magistrátu města Karlovy Vary a z Městského úřadu v Ostrově.

Pokud by na to došlo, zajistí volební komise také přenosnou volební schránku k občanům domů.

„Kdyby nastal kalamitní stav, například kvůli počasí, Údržba silnic Karlovarského kraje přednostně zabezpečí sjízdnost silnic. Máme také příslib pomoci ze strany vedení vojenského újezdu," uvedl hejtman Karlovarského kraje Martin Havel.