Díky zápalu členů Zamenis se daří počty užovky stromové udržovat. „Podrobné výsledky studie početnosti užovek budou známy až na konci sezóny 2016, nicméně naše předběžné výsledky ukazují, že početnost užovek se v posledních letech výrazněji nemění, tedy jejich počet ani neklesá. Patrně potrvá mnoho dalších let, než se naše praktické úsilí projeví v prokazatelném zvýšení početnosti," uvedla členka sdružení Radka Musilová.

Podobně jako v předchozích letech bude pokračovat údržba přibližně patnácti líhnišť a deseti zídek. „Dále spolupracujeme s místními lidmi a snažíme se zmapovat okrajové části areálu výskytu užovky stromové. V letošním roce se také chceme intenzivněji zaměřit na její nepůvodní predátory, jako jsou mýval severní, norek americký či psík mývalovitý," dodala Musilová.

Zájemci se pak mohou o této populaci dozvědět více také v místním infocentru.

„Naše infocentrum je v zásadě v provozu celoročně, nicméně od května do října je možné pozorovat naše druhy hadů ve venkovní expozici, dále zde máme k dispozici řadu informačních materiálů a poskytujeme odborný výklad jednotlivcům i skupinám," dodala.

Infocentrum se nachází v bývalé hasičárně a lidé tu uvidí vedle materiálů o užovce stromové také expozici loveckých trofejí z Evropy, Asie, Afriky a Ameriky. V přilehlém Přírodovědném parku se dále nachází hmyzí hotel, mini líhniště pro plazy, skalky pro ještěrky, budky pro ptáky, plchy a netopýry, informační tabule o přírodním bohatství Poohří a také společenská zóna.

Kontakty a další informace o činnosti spolku lze nalézt na www.zamenis.cz.