Město nezapomíná ani na okolí smuteční síně. Kompletní obnova je velkého rozsahu a tak bude rozdělena do několika etap. Celkové náklady půjdou do desítek milionů korun.

"Sokolov připravuje projekt na kompletní obnovu celého hřbitova, tedy kromě současného hřbitova i toho židovského a starého hřbitova. Konkrétně dojde k rozšíření hřbitova o dvě nová oddělení. Dále pak k úpravě zeleně – vysázení nových keřů a, k úpravě cestní sítě, k instalaci vodních prvků, vybudování zpevněných ploch, osazení venkovního nábytku, řešení dešťových vod ze smuteční síně a k vybudování nového hlavního a vedlejšího parkoviště. V neposlední řadě i k úpravě vstupní zahrady smuteční síně, která má docílit zklidnění," potvrdil mluvčí sokolovské radnice Michal Švarc.

Město rozdělilo projekt do několika etap a chce práce provádět postupně v horizontu několika let. Na první etapu, kterou je obnova hřbitova a vybudování hlavního parkoviště, se snaží Sokolov získat finanční dotaci z evropských. Pokud bude město se svou žádostí úspěšné, začnou stavební práce v druhé polovině příštího roku.

"Hřbitov je jakousi vizitkou města, chodíme na něj nejen vzpomínat na naše předky, ale je i místem, kam se řada lidí chodí projít, zamyslet se nad životem. Rádi bychom tak docílili toho, aby náš hřbitov byl důstojným místem," řekla místostarostka Sokolova Renata Oulehlová.

Sokolovský hřbitov a jeho okolí je svým způsobem unikátní. Je tam mnoho historie na jednom místě. Podle dalších plánů by v srdci hřbitova mohlo vzniknout i jakési odpočinkové místo, kde budou mimo jiné vodní prvky či mnoho zeleně.