"V letošním roce budou Technické služby Sokolov (SOTES), v období od dubna do května, sekat pouze sekačkami a dosekávat se začne až v červnu, stejně jako v loňském roce. Pro zajištění základního komfortu pro obyvatele města budou obsekávány odpadkové koše, lavičky a dětská hřiště. Po celý rok bude režim sekání koordinován dle aktuálních klimatických podmínek," říká mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín.

Podle pracovníků, kteří mají v SOTES na starosti zeleň, budou trávníky v městských parcích sekány na výšku kolem 15 centimetrů, jelikož se jedná o významné krajinné prvky. Chtějí tak podpořit vývoj blízký přírodě. V podzimním období dojde na odklízení listí až po jeho úplném opadu, a to hlavně na sídlištích. Spadané listí v parcích svým rozkladem obohacuje půdu o důležité minerály a živiny. Část listí bude ponechána v menších hromadách a poslouží jako zimoviště pro ježky a drobné živočichy.

V listopadu dovezly SOTES téměř stovku stromů a 400 keřů. Vysadili je za pokácené dřeviny, konkrétně do Zámeckého parku bylo navráceno 60 nových různobarevných rododendronů.

Sokolov se také snaží, aby se zazelenala obě největší náměstí. Na Staré náměstí proto umístil několik různě velkých nádob, do kterých zahradníci vysázeli zeleň. Určité druhy tam jsou dokonce i přes zimu. Po zeleni léta volali tamní podnikatelé i obyvatelé.

"V létě náměstí připomínalo výheň. V betonovém městě je každá zeleň dobrý nápad. Jsem pro. Lepší by byly samozřejmě stromy poskytující přirozený stín. Zeleň v květináčích je sice esteticky hezká, ale moc stínu neposkytne," říká Miloslav Podhorský ze Sokolova.

zazelená se i náměstí Budovatelů, asfaltová plocha lemovaná betonovými květináči. Před sametovou revolucí sloužila spíše jako seřadiště občanů při různých projevech komunistických politiků. „Budovatelské nadšení dalo vzniknout prostoru, který byl koncipován pro masové manifestace na podporu socialismu a nese všechny negativní znaky podobně zamýšlených ploch," řekl architekt Kamil Mrva, který se podílel na studii ozelenění a odpočinkové zóny náměstí Budovatelů.