Příspěvek z kraje, který dostane KKN jednorázově patrně už v červenci, pokryje především ztrátu některých oddělení, jejichž existence je ovšem kvůli jedinečnosti a zajištění odpovídající péče nezbytná. „Týká se to například infekčního, plicního nebo kožního oddělení a částí dalších oddělení. Třeba neonatologické péče na gynekologickém a porodnickém oddělení," uvedl předseda představenstva a generální ředitel KKN Josef März.

Krajská nemocnice má letos vykázat plánovanou ztrátu kolem 64 milionů korun. Pokud se pak k tomu připočte osm milionů korun na platy, dostáváme se na přibližně 72 milionů korun. Díky finanční injekci od kraje by ovšem měla tato ztráta klesnou na zhruba 34 milionů korun. A to jsou ještě ve hře peníze od zdravotních pojišťoven, hovoří se přibližně o 12 milionech korun. Za naprosto ideálního stavu by tak mohla ztráta na konci roku dosahovat kolem 22 milionů korun. „Zda bude konečný výsledek hospodaření takový, to ale lze nyní jen těžko potvrdit. Ve hře je spousta faktorů, které mohou ekonomiku ovlivnit," poznamenal März.

Pokud jde o nové vedení KKN, bude kromě generálního ředitele doplněno ještě o ekonomického a provozně-technického ředitele, na které je po jednáních s vedením kraje vypsalo výběrová řízení. Nastoupit mají od srpna.