Dalšími pak zničený německý hřbitov v době komunismu, přestárlá zeleň anebo nedostatek míst pro parkování. Město si podle místostarosty Jana Picky připravilo na zpracování projektu zhruba dva miliony korun. Hotový ho chce mít ještě letos. Poté mohou začít samotné práce, které budou rozděleny do několika etap.

"Brzy přijde doba, kdy nebudeme mít kam ukládat těla zemřelých. Budeme muset také řešit zeleň na hřbitově. Zejména stromy jsou přestárlé. Už dvakrát se dělala prořezávka. Hřbitov je jakousi vizitkou města, chodíme na něj nejen vzpomínat na naše předky, ale je i místem kam se řada lidí chodí projít, zamyslet se nad životem. Rádi bychom tak docílili toho, aby náš hřbitov byl důstojným místem," řekla starostka Sokolova Renata Oulehlová.

V Chodově na muže při kácení spadl strom.
Při kácení na muže spadl strom a zranil ho. Na místo letěl vrtulník

Město chce také obnovit původní německý hřbitov, kam v padesátých letech najely bagry a zničily jej. Část hřbitova má důstojně připomínat i ženy, které byly umučeny v koncentračním táboře v nedaleké Svatavě. Na tom by město chtělo zapracovat už příští rok. Ve spodní části nechybí židovský hřbitov a z jedné strany je památník s ostatky zemřelých zhruba dvou tisíců sovětských zajatců z lazaretu za 2. světové války.

Projekt, která má podle předběžných propočtů stát 50 až 55 milionů korun, zahrnuje několik etap. Vyřešit by se měl i nedostatek parkovacích míst u hřbitova, kde parkují lidé z přilehlých panelových domů. Měl by se tak zvětšit nejen celý hřbitov, ale také sousední plochy.

Sokolovský hřbitov a jeho okolí je svým způsobem unikátní. Je tam mnoho historie na jednom místě. Podle vedení města by v srdci hřbitova mělo vzniknout jakési odpočinkové místo, kde budou i vodní prvky či mnoho zeleně.

"Že docházejí místa k pochování nebožtíků do země mě nikdy nenapadlo. Všimla jsem si akorát, že plná jsou kolumbária na urny, kterých stále přibývá. Nějaké hezké posezení ve stínu by bylo pěkné," řekla jedna z oslovených seniorek, která dochází na hřbitov za zesnulým manželem.