„Po zimní přestávce tak bude zpřístupněna část jednoho z nejpozoruhodnějších rudních revírů v České republice, skarnového revíru Zlatý Kopec Kaff. Návštěvníci se mohou do podzemí vydat na základní, nebo na velkou naučnou trasu," uvedl starosta Božího Daru Jan Horník.

Štola Johannes je necelých 8 kilometrů od Božího Daru. Již od dvacátých let 16. století se zde dobývaly rudy cínu, železa, mědi a později i zinku. Toto území bylo prohlášeno v rámci krajinné památkové zóny za chráněnou kulturní památku ČR a tvoří významnou součást společné česko-německé nominace Hornické kulturní krajiny Erzgebirge Krušnohoří k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO. Největším dolem revíru Zlatý Kopec — Kaff byl důl Johannes, který byl v provozu bez výraznějších přestávek od 16. století do 70. let 19. století. S tím, že ještě ve 20. letech a znovu v 50. až 60. letech 20. století zde byl prováděn hornický průzkum. „Jde o mimořádně zachovalý komplex historických důlních děl, ve kterém horníci vyrazili podzemní komory obrovských rozměrů, jaké lze i jinde ve světě vidět jen málokde," poznamenal Horník.

I tyto unikátní komory, z nichž největší s rozměry 60 x 20 metrů, při výšce 10 až 12 metrů, si může prohlédnout každý, kdo se vydá do štoly Johannes. Tu město Boží Dar za pomoci dotace Evropské unie, získané v rámci česko-saského Programu Cíl 3, zpřístupnilo pro veřejnost. Více informací o unikátní štole Johannes a vlastní rezervaci prohlídek této hornické památky lze nalézt na stránkách www.stolajohannes.cz.