Student maturitního ročníku sokolovského gymnázia Zoltán Chovanyecz spolu se svými spolužáky zorganizoval ve škole sbírku, jejíž výtěžek šel právě Motýlu. Studenti i učitelé v ní přispěli na činnost hospice částkou 5343 korun.

Zkušenosti s pořádáním finanční sbírky Zoltán neměl. Při pořádání letního festivalu ve skateparku ale v sobě objevil schopnosti organizační. Tak se rozhodl je využít i při splnění tohoto úkolu.

„Napadlo mě, že když už mám organizační schopnosti, můžu si vyzkoušet, jak to chodí a funguje právě při organizaci školní finanční sbírky,“ říká. Při přemýšlení, komu by peníze mohly pomoci, dala tip starostka města Renata Oulehlová, od které se o Motýlu dozvěděl. Se samotnou sbírkou pak pomohli spolužáci a také ředitelka Domácího hospice Motýl Kateřina Trnková, která přišla do školy a studenty seznámila s tím, komu a jak hospic pomáhá.

„Celé akci předcházela má návštěva v rámci společenskovědního semináře. Prezentovala jsem domácí hospic a popsala jeho činnost i na jednom konkrétním případu. Studenti mohli klást otázky, aby v případě dotazů ostatních studentů během sbírky byli připraveni odpovědět,“ přiblížila začátek spolupráce ředitelka Motýla.

Samotná sbírka probíhala zhruba tři vyučovací hodiny, kdy dvojice studentů, i se Zoltánem se jich do vybírání zapojilo osm, chodily po škole, oslovovaly studenty i učitele a vysvětlovaly, proč a pro koho sbírku pořádají. „Setkali jsme se s pozitivními reakcemi. Většina oslovených nám pak i přispěla,“ poznamenal Zoltán. Kasičky s výtěžkem pak předal ředitelce hospice.

Ta samozřejmě iniciativu studentů přivítala a ocenila. „Jako malou pozornost pro každého studenta, který přispěl jakoukoli finanční částkou, dobrovolníci ze Střípků vyrobili papírové motýlky, též jsme je upekli z perníku a krásně nazdobili,“ uvedla. Jak informovala i studenty, peníze půjdou zejména na pomůcky pro klienty domácího hospice, například polohovací postele.

„Je to pro mě velká zkušenost a také dobrý pocit, že to nebylo k ničemu. Že ten úkol nebyl, jen aby byl, ale udělal jsem něco, kde je vidět nějaký výsledek, který pomáhá. Hodně mě to naplnilo i v tom, že to byla moje iniciativa, sám jsem si rozhodl, co a jak udělám,“ zhodnotil Zoltán Chovanyecz. A připojil jména spolužáků, kteří se s ním na organizaci podíleli: Jana Svobodová, Klára Beránková, Pavel Fáber, Jakub Motlík, Marie Poslední, Anh Trinh Thi Thuc, Dominika Mellenová.