Původně jste chtěla studovat medicínu. Co se změnilo, že jste odjela studovat umělou inteligenci do Nizozemska? 

Uvědomila jsem si, že medicína je velmi konzervativní obor a že jakožto student medicíny bych prakticky neměla možnost toto prostředí inovovat. Umělá inteligence je naopak velmi dynamický, neustále se vyvíjející obor, který má široké spektrum aplikací. Je skvělé, že i mladý student může v oblasti technologií přinášet nové pohledy na věc a inovace. Vzhledem k tomu, že matematika a informatika byly už na střední škole mým velkým koníčkem, rozhodla jsem se nakonec pro studium AI. 

Jak jste se dozvěděla o stipendijním programu a co vás přimělo se do něj přihlásit? 

O programu Scholarship jsem se dozvěděla na střední škole Open Gate. Zkušenosti s námi sdíleli především starší studenti a absolventi, kteří se sami v minulosti hlásili na zahraniční univerzity a sháněli finanční podporu. Já jsem se přihlásila, protože jsem plánovala studovat na zahraniční univerzitě, což je samozřejmě velmi nákladné. Bez stipendia bych si studium v zahraničí určitě nemohla dovolit. Nadace navíc kromě stipendia nabízí i poradenství s přijímacím procesem nebo zprostředkovává zkušenosti absolventů zahraničních univerzit, což jsem velmi ocenila.  

Ze svatby novomanželů Petra Faměry a Michaely Šůsové a svatební jízdy trolejbusem v Mariánských Lázních.
Trolejbusem vyrazili na svatební cestu po Mariánských Lázních

Čemu se chcete věnovat, až dostudujete?  

Po absolvování bakalářského studia bych ráda navázala magisterským studiem umělé inteligence, se zaměřením na inteligentní agenty. Zároveň chci získat zkušenosti s aplikací technologií AI ve firemním prostředí a využít své schopnosti při řešení konkrétních byznysových problémů. Soustředit se tedy chci na rozvoj startupu HealthBase; další zkušenosti získávám například ve firmě IBM jako Junior Data Scientist. 

Jak může umělá inteligence pomoci v boji s pandemií covid-19?

Pro mě je z pohledu AI zajímavé, že v rámci aktuální pandemie covid bylo a je stále těžké využít existující modely umělé inteligence, ať z důvodu nedostatku historických dat, velkého množství nekvalitních a zakreslených dat, nebo z důvodu ochrany dat. Zajímavou otázkou je, jak může tato pandemie ovlivnit náš postoj k ochraně dat. Z mého pohledu velmi dobře poukazuje na limity dnešní umělé inteligence například selhání modelů při odhadování šíření nákazy, ale naopak se také ukazuje, v jakých oblastech je AI velmi výkonná a užitečná třeba při vytipovávání vhodných molekulárních kandidátů při hledání léčiv. Zajímavé je také využití existujících modelů z předchozích epidemií (například virus Zika, sezónní epidemie chřipky). A také problematika jejich aplikace na aktuální situaci, a naopak také potenciál modelů a dat, která získáváme aktuálně, pro lepší porozumění pandemiím v budoucnu.

Ilustrační fotografie.
Zaútočil nožem na svou expřítelkyni