S historií i současností místa fotografy seznámil správce Národní přírodní rezervace Soos Zdeněk Soukup, pak fotografové vyrazili obdivovat bublající mofety, výkvěty solí, mokřady a rašeliniště, kde i na jejich okrajích právě kvetou vzácné rostliny. Tou zřejmě nejvzácnější je silně ohrožená sivěnka přímořská. Svými tvary i barvou lákaly také suchopýry a rosnatky okrouhlolisté. Vrstvy rašeliny se zde usazují už od čtvrtohor a tvoří několikametrovou vrstvu.

V jižní části rezervace bylo kdysi slané jezero, kde žily jednobuněčné řasy rozsivky s křemičitými schránkami. Na dně usazené schránky rozsivek vytvořily čočkovitou vrstvu křemeliny nazývanou křemelinový štít. Dnes tedy návštěvníci mají možnost se projít po povalových chodnících na dně vyschlého jezera.

Podívejte se v naší galerii, jak se fotografům podařilo zachytit přírodní cennosti rezervace Soos.

Dlouho očekávaný Park historie je hotový a teď budou mít hlavní slovo zahradníci. Slavnostní předání parku veřejnosti k užívání se koná v pátek 17. června.
Park Historie v Aši je hotový, chystají se oslavy