Největší škody utrpěl při orkánu v Karlovarském kraji státní podnik Lesy České republiky.

Postiženo bylo celé území regionu, nejvíce stromů popadalo v oblasti Krušných hor. Celkem Kyrill poničil asi 453 619 m3 dřeva, což zhruba odpovídalo plánované roční těžbě. Škody tehdy sčítaly i Lázeňské lesy Karlovy Vary. Jim Kyrill poničil kolem 10.000 m3 dřeva. K tomu 5000 m3 popadalo ještě při dalších třech menších vichřicích v prvním pololetí roku 2017. Celkové škody způsobené orkánem se pohybovaly v Lázeňských lesích do deseti milionů korun.

Vlastníci lesů vyhlásili krátce po orkánu Kyrill zákaz vstupu do lesů. Patřil mezi ně také Ostrov, kde opatření platilo do konce května. V lesích v majetku Ostrova způsobila vichřice většinou vývraty v objemu přibližně 1100 m3. Z toho jeden hektar byl zasažen plošně u Mořičova, zbytek jednotlivě nebo v malých skupinách.

Stejná situace byla rovněž v porostech patřících Božímu Daru. Kyrill tady navíc zničil například střechu na hraničním přechodu, který tak byl několik dní mimo provoz. Na Ašsku polámala vichřice asi 30.000 m3 lesa.

„Rychlosti větru, které dosahoval orkán Kyrill, tedy přes 200 kilometrů v hodině, nemohl odolat žádný vzrostlý les. Smrky se nevyvrátily, ale zlomily, stejně jako buky nebo duby, nejpevnější dřeviny," uvedl výrobně-technický ředitel Lesů ČR Václav Lidický.

Do půl roku bylo veškeré kalamitní dříví ze státních lesů odklizeno, a jak ukládá Lesní zákon, zpracovalo se přednostně, a to zejména díky harvestorům. „Byla to první kalamita tohoto rozsahu u nás, kde došlo k masivnímu nasazení této techniky. Jen díky ní se podařilo většinu kalamitního dříví zpracovat v krátkém čase. Obdobné kalamity se ještě v 80. letech minulého století zpracovávaly až několik let," řekl generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád. K navýšení objemu těžby ale nedošlo, kalamitní dříví spojené s orkánem Kyrill představovalo 55 procent obvyklé roční těžby.

„Kromě jiného se úspěšně otestovaly také nové technologie skladování dříví pod závlahou či vakuové balení dříví," dodal Szórád.

Zalesňování holých míst začalo hned na jaře. Menší poškozené plochy se obnovily přirozeně, na zbývající bylo v roce 2007 vysazeno 20 milionů sazenic lesních dřevin, tedy přibližně třetina všech, jimiž podnik ročně zalesňoval. Došlo také k druhotnému množení kůrovců, jako po každé kalamitě podobného rozsahu. „V roce 2008 jsme zpracovali necelý milion metrů krychlových napadeného dříví," dodal Lidický.

Lesy České republiky během deseti let kromě obnovy státních lesů také opravily stovky lesních cest, po nichž odvozní soupravy nákladních automobilů opakovaně převážely dříví.