„V letech 2022 a 2023 jsme se snažili většinu nákladů na výrobu a dodávky tepla nést ke své tíži, což znamená, že cena tepla nepokrývala skutečný růst nákladů. Vzhledem k současné situaci je to ale neudržitelný proces, proto se změně ceny pro naše smluvní partnery, pro které vyrábíme a dodáváme teplo, nevyhneme," uvedl Pavel Tomek, předseda dozorčí rady společnosti Sokolovská uhelná a Elektrárna Tisová.

Důvodem je podle něho v první řadě náklad na emisní povolenku, který tvoří více než 50 procent ceny výroby tepla předtím, než je předáno k distribuci konečným spotřebitelům. "Druhou, nižší část ceny, tvoří veškeré procesy spojené s těžbou uhlí, tedy i náklady na práci lidí, kteří denně v létě v zimě pracují ve velmi náročných podmínkách těžebních provozů. Dále jsou to náklady na údržbu a správu těžební technologie, investice do uhelných zdrojů, dispečink a v neposlední řadě i zvýšení poplatku z vydobytého nerostu, který odvádíme státu. Cenový nárůst výroby a dodávky tepla odhadujeme ve výši 20–25 procent. Pro koncové zákazníky, tedy domácnosti v našem kraji, stanoví konečnou cenu tepla městské či obecní teplárny a společnosti provozující tepelné hospodářství,“ vysvětlil Pavel Tomek.

Vlekaři mluví o daru z nebes. Zahájit sezonu chtějí druhý víkend v prosinci
Vlekaři mluví o daru z nebes. Zahájit sezonu chtějí druhý víkend v prosinci

Sokolovská bytová společnost konečnou cenu tepla stanoví až dostane oficiální a přesný cenový údaj, se kterým bude dále pracovat. "Cenové kalkulace máme připravené. Kdy to bude nechci předjímat. V minulých letech jsme to stihli vždy začátkem prosince," řekl jednatel Sokolovské bytové společnosti Erik Klimeš. Ta distribuuje teplo do sokolovských bytů a objektů.

Sokolovská uhelná a její dceřiná společnost Elektrárna Tisová vyrábějí teplo a dodávají jej distributorům, kterými jsou mimo jiné společnosti Karel Holoubek – Trade Group, odštěpený závod Teplárna Karlovy Vary, Sokolovská bytová, Teplo Chodov, Služby města Březová, TEBYT Bukovany a Citice, HATESPO v Habartově nebo Novosedelská bytová. „Se všemi postupně komunikujeme navýšení ceny a upřesňujeme si její konečnou podobu pro rok 2024. Snažíme se vysvětlit důvody nárůstu, které můžeme doložit veškerými daty. Výslednou cenu pro zákazníky neovlivní jen navýšení nákladů na výrobu a dodávku tepla, ale také náklady na provoz rozvodné distribuční soustavy pro dodávky tepla, které do ceny zahrnou přímo distributoři. Cena výroby a dodávky tepla z hnědého uhlí zůstává ale i po zdražení o třetinu levnější než výroba tepla z plynu,“ dodal Pavel Tomek.

Kraslicko se ráno probudilo do tmy. Popadané stromy oblast zcela odřízly
Popadané stromy Kraslicko zcela odřízly od světa, nefungovala ani elektřina

V rámci Sokolovské uhelné dodává teplo distributorům na Sokolovsku a Karlovarsku Elektrárna Tisová a komplex ve Vřesové. Ročně dodají do veřejné sítě zhruba 2,2 milionu GJ tepla, to je celkový objem prodaného tepla.