Memorandum pro obnovu Slavkovské dráhy
Již více než 23 let trvají snahy o obnovení dlouhodobě vyloučené Slavkovské dráhy (regionální trati Krásný Jez – Nové Sedlo u Lokte). Jmenovitě se jedná o úsek Horní Slavkov-Kounice – Loket předměstí, který je součástí části trati z Krásného Jezu do Lokte, která byla pro nevyhovující stav železniční infrastruktury, zejména drážního svršku, vyloučena k 31. květnu 1997 s tím, že v dohledné době dojde k jeho obnově. Nestalo se však tak a trať postupně chátrala. Během dvou desítek let zde došlo k četným krádežím nejdříve zařízení z odvětví sdělovací a zabezpečovací techniky, později ocelových součástek železničního svršku. Ukraden byl dokonce i ocelový most.

Ze železniční tratě z Horního Slavkova do Lokte.
Zloději neváhali z trati ukrást most, mizí i kolejnice


Za celé období trvání dlouhodobé výluky proběhla řada jednání iniciovaných jak Hospodářskou a sociální radou Sokolovska (HSRS), tak i městy a obcemi v regionu Slavkovského lesa a Karlovarským krajem. Dílčími úspěchy bylo zprovoznění cca jeden kilometr dlouhého úseku z nádraží Loket do zastávky a nákladiště Loket předměstí v roce 2006 či o osm let později obnova více než šesti kilometrů trati mezi Krásným Jezem a zastávkou Horní Slavkov-Kounice (dříve Ležnice).

Procházka po Slavkovské dráze
12. července
Sraz účastníků v 9.00 h
na zastávce Horní Slavkov-Kounice
(po příjezdu vlaku Českých drah č. 27166/7, jenž z ŽST Karlovy Vary odjíždí v 8.00 h)
Během procházky budete seznámeni s historií i technickými zajímavostmi dlouhodobě vyloučené trati i historickými a přírodními pamětihodnostmi v jejím okolí
Účast na akci na vlastní nebezpečí
Vzhledem k obtížnému vegetací zarostlému terénu doporučujeme pevnou obuv a vhodné oblečení
Pořádá: Občanská iniciativa pro obnovu Slavkovské dráhy

I přes závazek kraje, že v případě obnovení zbývající části trati v délce cca osm a půl kilometru zde objedná vlaky v rámci základní dopravní obslužnosti, provozovatel dráhy, kterým je Správa železnic, státní organizace, ji odmítá zprovoznit. Přichází i s takovými nápady, aby se trať proměnila v cyklostezku.

Slavkovská dráha má potencionál nejen v rámci základní dopravní obslužnosti, ale i v nákladní dopravě, a to nejen na uvažovanou těžbu lithia. Nezanedbatelný je i její turistický potenciál, kdy se nachází mezi centry západočeského lázeňského trojúhelníku, v oblasti bohaté na historické i přírodní památky. Trať je současně ojedinělá i s po stránce stavební. Málokde nalezneme na relativně krátkém úseku tolik umělých staveb, jako jsou například čtyři tunely, stejný počet velkých kamenných viaduktů či ocelový most přes řeku Ohři v Lokti.

Neexistence pravidelného vlakového spojení je handicapem nejen pro Horní Slavkov, ale i pro další lokality v jeho okolí, pro zdejší občany a podnikatelské subjekty. Nutno brát v úvahu i fakt, že region je součástí strukturálně postiženého Sokolovska.

Zastupitelstva pěti měst podél Slavkovské dráhy (jmenovitě Bečova nad Teplou, Horního Slavkova, Lokte, Nového Sedla a Chodova) se nehodlají smířit s touto situací. Postupně přijala usnesení, ve kterých požadují urychlenou obnovu trati č. 144. Současně upozorňují na skutečnost, že svou nečinností Správa železnic, s.o., porušuje ustanovení § 20 zákona č. 266/1994 Sb., zákona o drahách. Současně pět starostů (v případě Nového Sedla starostka) přijalo v tomto smyslu společné memorandum, jež podepsal i předseda HSRS.

Memorandum bylo odesláno předsedovi vlády České republiky a ministru dopravy.
Robert Koutný, předseda dopravní komise HSRS

Nehoda vlaků u Perninku
Strojvedoucí se spletl a vyjel. Hejtman bude kvůli neštěstí apelovat na ministra