Praha je hlavní atraktivitou díky historii a kultuře, následuje Západočeský lázeňský trojúhelník, především Karlovy Vary. V současné době ale dochází v Karlových Varech k poklesu návštěvnosti. Například podle ředitele společnosti Bristol Group Oldřicha Bokiše poklesly objednávky ubytování v letní sezoně o sedm procent. Stručně jen některé příčiny:
Víza – nepružnost ČR ve vízové politice. Řešením může být vydávání multivíz, zkrácení doby pro vydání víza apod.
Devalvace rublu, čímž se pro Rusy zdražují pobyty
Vztahy mezi Ruskem, Ukrajinou a EU
Nevhodná prohlášení některých politiků v době krize na Krymu
Dalším problémem jsou pro ruskou klientelu informace o České republice. Nikdo z našich politiků zatím nevydal jasné prohlášení, že na každého turistu, hosta či pacienta čekáme a vítáme jej, že se v naší zemi může cítit bezpečně a nikdo nebude pronásledován. Pokud bychom se vlastní liknavostí v komunikaci a neopatrností připravili o tento segment hostů, v brzké době by někdo naši pozici na ruském trhu obsadil.
Naopak je třeba využít toho, že jsme velmi známou destinací a je nutné tuto pověst neustále udržovat a obnovovat nabídkou nových zajímavých produktů. Karlovarský kraj se pravidelně prezentuje na veletrzích cestovního ruchu v Rusku a v celé řadě postsovětských republik, značné finanční prostředky jsou věnovány na reklamu, propagaci prostřednictvím famtripů a presstripů, kde říkáme „Přijeďte k nám".
Hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný vynakládá velké úsilí na provedení změn při vydávání víz pro ruské občany počínaje dopisy ministrům až po osobní jednání jak s ministrem vnitra, tak s ministrem zahraničních věcí.
Hotely v lázeňských městech i letiště v Karlových Varech jsou dlouhodobě orientovány na ruskou klientelu a z této reality musíme vycházet. Všichni si snad uvědomujeme, že je to lázeňství a cestovní ruch, co občany v našem kraji převážně živí.
Přesto se před zahájením filmového festivalu na reklamních plochách objevily plakáty s xenofobními výpady proti ruským turistům: „ Pozvi Rusa do domu, ukradne ti vlast!" Autor tak poškodil a narušil práci všech, kteří se cestovním ruchem zabývají. Bez živého cestovního ruchu budou Karlovy Vary jen městem s teplou vodou a tisíce lidí přijde o obživu. A nedělejme si iluze, že by se „výpadek" ruských hostů dal nahradit jinou klientelou, jiným způsobem. Rusové jsou našimi tradičními hosty a měli bychom se k nim chovat slušně jako ke všem ostatním turistům.

Ing. Edmund Janisch, uvolněný zastupitel Karlovarského kraje pro oblast lázeňství a cestovního ruchu