A tak se mohou i letos těšit návštěvníci na novinky při letošních prohlídkách. A vrátí se sem opět archeologové, kteří při svých průzkmech zjistili, že památka je mnohem starší než se uvádělo.

„Změn se nově dočkalo barokní schodiště i černá kuchyně. Kluci byli při stavbě nové klenby v černé kuchyni šikovní. Další práce ještě finišují. První červnový víkend se na hradě opět rozezvučí zvuk tesařských seker. Navazujeme na první tesařské setkání z roku 2020. Pokračuje se s přípravou materiálu na konstrukci schodiště do hradní věže. Večer zpříjemníme noční prohlídkou hradu a hudebním vystoupením,“ nastínila některé z novinek Martina Vavřínová z kanceláře hradu..

Předchozí archeologické výzkumy pomohly mimo jiné doložit, že je Hartenberg mnohem starší, než se předpokládalo, že se jedná o hrad ministeriální, jehož založení můžeme datovat na přelom 12. a 13. století.

Za čápem v Sokolově dorazila samička
Za čápem v Sokolově dorazila samička

Výzkum zajistí Muzeum Karlovy Vary pod vedením Jiřího Klsáka a Jana Tajera. První archeologické výzkumy proběhly na hradě již v roce 1995, od té doby s kratšími či delšími přestávkami probíhají dodnes. Letos je archeologický výzkum na hradě naplánován na druhou polovinu srpna.

Bedřich loos koupil zdevastovaný areál hradu a zámku Hartenberg v roce 1997. S pomocí mnoha dobrovolníků nejen z čech, ale celého světa se ho od té doby snaží zachránit. Zajímavé je, že se tak děje za pomoci původních technologií.

Na záchraně se již podílelo více jak tisíc dobrovolníků ze 75 zemí světa. Z Hartenbergu se stala základna pro regionální a nadregionální kulturní akce. V současnosti je hlavní palác hradu obnoven do výše druhého patra a provizorně zastřešen. Zastřešila se věž u hradu a spolek Hartenberg také získal a opravil další hodnotné objekty v území a to především sýpku a bývalou školu. Známý je již zmíněný mezinárodní dobrovolnický kemp, pálení čarodějnic, hradní slavnosti, mše svatá, hartenberské strašení, Mikulášská jízda parní lokomotivou pod hrad a další.

Ranní sníh v Šindelové na Kraslicku.
Aprílové počasí přineslo sníh. A nebylo to naposledy

Více se o záchraně hradu mohou návštěvníci dozvědět při jeho návštěvě.

Naposledy se o zajímavostech hradu a nejbližšího okolí mohli přesvědčit účastníci krásné sportovní akce Modrý Werth s účastí téměř dvou stovek aktivních nadšenců. Trať se svým převýšením byla opravdu speciální a náročná. Start i cíl byl na nádvoří hradu. Pokud byste rádi tamní projekty podpořili i vy, můžete poslat libovolnou částku na účet spolku Hartenberg. Číslo účtu je 19-2753506339/0800.