Zatímco nová koalice to považuje za svůj první úspěch, opozice, která na původní rozpočtové krajské verzi pracovala týdny, je rozladěna. „Snaha za každou cenu zničit i dobře připravené věci přináší mnoho problémů. Tím největším je amatérský přístup k přípravě rozpočtu," tvrdí Starostové a nezávislí. Jenomže nové krajské vedení si stojí na svém. „Díky intenzivní práci na revizi návrhu krajského rozpočtu pro rok 2017 se krajským radním podařilo sérií opatření snížit původně plánovaný schodek ve výši jedné miliardy o celou jednu třetinu. Omezí se přitom jen zbytné výdaje, zásadní investice zůstávají zachovány," vysvětlila hejtmanka Jana Vildumetzová (ANO). Bývalé vedení kraje připravilo podle ní rozpočet se schodkem přes jednu miliardu korun, což je naprosto nepřijatelné. „Proto jsme okamžitě po ustavujícím zastupitelstvu 22. listopadu začali pracovat na revizi rozpočtu a hledat možnosti, aby byl schodek nižší. V rekordním čase jsme jej dokázali snížit na nynějších 698 milionů korun, což považuji za velký úspěch a děkuji za to kolegům radním," zdůraznila hejtmanka. Návrh úprav rozpočtu už prošel i finančním výborem a v úterý 20. prosince by se jím mělo zabývat krajské zastupitelstvo.

Podle hejtmanky Vildumetzové dospěla krajská rada ke snížení schodku kraje především úsporami ve výdajích krajského úřadu.

„Navrhované příjmy krajského rozpočtu by mohly činit 4,9 miliardy korun, výdaje pak 5,6 miliardy. Krytí schodku je zajištěno z přebytku příjmů a financováním z Fondu budoucnosti a úvěru," vysvětlila. Vedení Karlovarského kraje také počítá s tím, že v letošním roce skončí hospodaření s přebytkem a tyto finanční prostředky budou v roce 2017 zapojeny do rozpočtu. „Pro nás je prioritou zastavit zadlužování se Karlovarského kraje, snižování běžných výdajů a řádné hospodaření. Chceme také dosáhnout úspor v rámci organizací zřizovaných krajem, proto budeme velmi bedlivě kontrolovat jejich hospodářské výsledky. Týká se to například Karlovarské krajské nemocnice nebo společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje," zdůraznila hejtmanka Vildumetzová. Největší krajskou investicí pro příští rok zůstává dostavba chebské nemocnice.

Opozice protestuje: Zastavíte investice

Snaha hnutí ANO připravit za každou cenu vyrovnaný rozpočet ukazuje podle Starostů a Nezávislých nezkušenost s řízením tak velkých celků, jako jsou kraje, navíc ve věcech tak odlišných od řízení firmy. „Rozpočet připravený doslouživší krajskou vládou totiž sice byl na první pohled velmi schodkový, při bližším pohledu však byl takto navržený proto, že se předfinancovaly budoucí projektové investice v příštích letech. Peníze by se do krajského rozpočtu v následujících letech vracely zpět," stojí v prohlášení Starostů a Nezávislých.

Petr Zahradníček (TOP 09), krajský zastupitel a místostarosta Lokte, shrnuje: „Ukazuje se tak, že hnutí ANO bude v Karlovarském kraji hospodařit obdobně jako na celostátní úrovni. Za každou cenu dosáhne papírově vyrovnaného rozpočtu, i když tím zastaví investice a rozvoj kraje na budoucí léta," uvedl.

Alarmující je podle Starostů a Nezávislých rovněž způsob obsazování komisí, výborů a způsob práce koalice, jak poznala Oľga Haláková (KDU-ČSL), krajská zastupitelka a starostka Bečova nad Teplou: „Během prvního zasedání finančního výboru se ukázalo, jaký dopad má jmenování nových členů, celkem 11 zástupců a z toho pouze tři členové jsou zastupiteli. Příliš krátká doba od výměny vedení kraje logicky neposkytuje prostor pro zásadní a strategické změny v přístupu k hospodaření územního celku," uvedla. Věcné projednání rozpočtu podle ní narazilo na snahu okamžitě realizovat změny v poměrně dlouhodobě připravovaných podkladech pro nový rozpočet na rok 2017. „Velkou otázkou na koaliční partnery hnutí ANO, tedy na HNHRM, ODS a Piráty, je, jak mohou souhlasit s komunisty v čele finančního i kontrolního výboru. KSČM je tak oficiálně v koalici i opozici najednou.

EXTREMISTÉ V KOMISÍCH

S obsazením postů se pojí další věc, a to předsednictví extremistické SPD v komisích, konkrétně Komise pro otevřenou společnost a nové technologie a Komise pro řešení otázek bezpečnosti kraje. Uskupení STAN s podporou KOA, KDU-ČSL a TOP 09 nemá ani předsedu výboru, ani předsedu komise, další opoziční strana ČSSD rovněž ne. Podle Lukáše Otyse, předsedy krajské TOP 09, jde z pozice hnutí ANO o ryze pragmatické spojení, které zajišťuje krajské vládě hlasy stran tvářících se na první pohled opozičně a demokraticky. „Proč však tyto praktiky podporují HNHRM, ODS i Piráti prakticky bez jediného slova odporu, zůstává smutnou nezodpovězenou otázkou," doplnil Otys.

A Oľga Haláková dodává, že je nutné znovu zopakovat, že ačkoli se hnutí ANO velmi vymezovalo proti takzvaným starým pořádkům a lidem zatíženým minulostí, vůbec to nevadilo ve jmenování bývalého radního za ČSSD Jaroslava Bradáče současným radním pro školství. „Zatímco během svého členství v sociální demokracii řídil životní prostředí a zemědělství, nyní má na starost zásadní oblast školství, a to pod hlavičkou SPO. Vše za tichého souhlasu HNHRM, ODS i Pirátů," zdůraznila Oľga Haláková.

ROZPOČTOVÁ KOLIZE

K dobrým vztahům mezi zastupiteli podle Starostů a Nezávislých rovněž nepřidá fakt, že příští krajské zastupitelstvo je svoláno na stejný den jako zastupitelstvo Karlových Varů. Problém přibližuje Petr Kulhánek, krajský zastupitel a primátor Karlových Varů (KOA): „Vždy bylo dobrým zvykem vyjít si vstříc a vzájemně respektovat termíny jednání krajského a městského zastupitelstva. Čtyři krajští zastupitelé jsou zároveň členy zastupitelstva v Karlových Varech. Z tohoto pohledu vnímám rozhodnutí kraje jako nešťastné a nekolegiální. Zvláště s vědomím, že krajské zastupitelstvo se vždy koná ve čtvrtek a nic nebránilo tomu, svolat krajské jednání na čtvrtek 22. prosince," konstatoval primátor Petr Kulhánek.