Počet deliktů se snížil o 488

V číselném vyjádření bylo v loňském prvním pololetí 4207 deliktů a v letošním prvním pololetí je jich 3719. Nápad trestné činnosti se tak vrátil do doby před amnestií, kdy ve stejném období roku 2012 bylo spácháno 3870 trestných činů. I v letošním roce se pohybuje výslednost boje našich policistů svou úspěšností nad 70 procenty případů, ve kterých je zjištěn pachatel. Od vzniku kraje v roce 2010 tak karlovarští policisté pravidelně zaujímají první místo v úspěšnosti boje se zločinem v rámci celé České republiky.

Pachatelé všech vražd byli dopadeni

V našem kraji došlo od začátku roku ke třem vraždám a vždy byl zjištěn pachatel. Bylo spácháno celkem 329 násilných trestných činů a z toho jich bylo objasněno celkem 284. Spácháno bylo i 612 vloupání, 53 mravnostních trestných činů a 179 hospodářských deliktů. 236 pachatelů bylo při páchání trestného činu pod vlivem alkoholu a 153 pod vlivem drog.

Boj s drogami nekončí

Policisté vypátrali i pachatele 74 drogových deliktů, zlikvidovali 8 varen pervitinu a 3 pěstírny konopí. Zahájeno bylo trestní stíhání 80 osob, z toho 38 osob vietnamské národnosti. Vlivem nebývalého zapojení vietnamských obchodníků do výroby a distribuce drog zejména na tržnicích se zvýšil počet konzumentů drog nejen na německé straně hranice, ale i u nás. Proto byl v loňském roce zřízen speciální policejní tým „Krystal", který ve spolupráci s kriminalisty jednotlivých okresů a s policisty sousedních německých států Sasko a Bavorsko bojuje proti zvýšenému výskytu drog v pohraničí. Lze uvést, že tato prakticky každodenní spolupráce policistů a státních zástupců přináší kvalitní výsledky.

Nejvíce přestupků je v dopravě

Na úseku ochrany veřejného pořádku a dopravy policisté obvodních oddělení a dopravních inspektorátů zjistili a řešili celkem 28 286 přestupků, z toho po linii dopravy to bylo 22 464. Při řízení vozidel bylo zadrženo celkem 398 řidičů, kteří byli pod vlivem alkoholu, a 253 řidičů bylo pod vlivem drog.

Nechyběly ani útoky na policisty

Policisté v prvním pololetí letošního roku zadrželi také 230 osob v celostátním pátrání. V 53 případech řešili domácí násilí v rodinách s následným vykázáním osob ze společného bydliště, 109 lidí dodali na protialkoholní záchytnou stanici. Ve 182 případech použili při služebním zákroku donucovací prostředky a ve 3 služební zbraň. Došlo také k 18 útokům na policisty a 19 policistů bylo při výkonu služby zraněno. Na příkaz soudů zatkli 78 obžalovaných, zadrželi 321 osob při spáchání trestné činnosti a 53 recidivistů dodali do výkonu trestu.

Řešili i 140 kamionů ničících silnice, 782 vážných dopravních nehod a zadrželi 292 osob, které řídily přesto, že měly platný zákaz řízení.

Při dopravních nehodách zahynulo od začátku roku 6 osob, 33 bylo těžce zraněno a 340 lehce, škoda vzniklá při nehodách činila cca 45 milionů korun.

Cizinci pod kontrolou

Policisté z odboru cizinecké policie našeho kraje provedli 2854 kontrol ubytovaných cizinců v místě ubytování, 9 195 cizinců zkontrolovali na ulicích a provedli 70 kontrolních akcí u firem zaměstnávajících cizince. Při této činnosti zjistili 24 trestných činů, v 57 případech zajistili věci hledané v rámci Schengenského prostoru, odhalili 15 falešných dokladů totožnosti, v 78 případech zahájili správní řízení a na místě vyřešili 1466 přestupků. U 14 cizinců provedli správní vyhoštění a u dalších 78 dohlédli na dodržení příkazů k vyhoštění od jiných státních orgánů.

Bez psů by to nešlo

Za I. pololetí tohoto roku dosáhli dobrých výsledků i policejní psovodi, kteří po přivolání na místo činu vypátrali 151 věcí pocházejících z trestné činnosti, zadrželi 22 pachatelů a 11 osob v celostátním pátrání. Psi na vyhledávání drog byli nasazeni v 62 případech a v 15 z nich označili ukryté drogy.

Policisté hledají posily

Práce u policie je sice náročná, ale velmi zajímavá. Stále do svých řad přijímáme nové uchazeče. V současné době pro ně máme připraveno přes 60 volných míst pro policisty ve výkonu služby v ulicích.

Zuzana Týřová, mluvčí Policie ČR v Karlovarském kraji