Ty byly hlasujícími podniky ohodnoceny jako školy, které v rámci kraje nejlépe připravují své absolventy na vstup do pracovního procesu. ISŠTE získala navíc další ocenění jako Škola podporující řemesla.

„Klub zaměstnavatelů pomáhá zlepšovat kvalitu řízení lidských zdrojů, podílí se aktivně na rozvoji vzdělávání na všech úrovních, podporuje vznik kvalifikovaných pracovních míst a přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti ČR," popsal činnost ředitel klubu Pavel Hulák s tím, že letos poprvé do ankety mohly zasahovat i podniky s minimálně deseti zaměstnanci. „Ocenění je nejen užitečnou zpětnou vazbou pro školy samotné, ale je zejména cennou informací a vodítkem pro uchazeče, případně jejich rodiče, hledající správnou volbu pro přípravu na budoucí kariéru svých dětí. Kvalitu škol znají nejlépe zaměstnavatelé, jejichž personalisté se s absolventy dlouhodobě potkávají při pohovorech a ověřují detailně jejich schopnosti," dodal Hulák.