„Vznikne nový pavilon, kam se přestěhuje dětské a gynekologicko-porodnické oddělení. Budou tam také čtyři nové operační sály," popsal chebský starosta Petr Navrátil. „V rámci rekonstrukce se navíc pro pacienty či jejich návštěvy vybuduje 170 nových parkovacích míst."

Dojde také k dokončení opravy největšího pavilonu B, ve kterém budou umístěny specializované ambulance a lůžková oddělení chirurgie, ORL i interny. „Jsme velmi rádi, že se stavební práce v chebské nemocnici začínají realizovat. I proto, že se jedná o komplexní dokončení potřebných prostor v nemocnici a nejen o částečnou rekonstrukci. Je to dobré znamení i pro personál, že kraj s nemocnicí počítá, že o ni stojí. Určitě to nebude během stavebních prací jednoduché, ale věřím, že vše zvládneme a výsledkem bude nemocnice, která bude atraktivní jak pro pacienty, tak pro personál," podotkl generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice Josef März.

Dostavba ve zkratce 
Únor 2017 říjen 2019
Cena: 479 mil. korun
Stavební práce budou prováděny v několika etapách: demolice pavilonu A, výstavba A1, rekonstrukce další části B, nové komunikace a parkování.

Stavbu financuje kraj ze svého rozpočtu, bude se na ní ale podílet také město Cheb.

„Chebská nemocnice tuto rekonstrukci už zoufale nutně potřebovala. Přestavba areálu včetně vybudování nového pavilonu by měla stát 480 milionů korun včetně DPH a mě trochu mrzí, že se v uplynulém období nepodařilo najít peníze na dostavbu z evropských fondů," podotkl krajský radní pro oblast zdravotnictví Jan Bureš.

„Jde nám o to, aby se v nové nemocnici cítili příjemně nejen pacienti, ale i personál. Právě moderní prostředí je dobrou motivací. Už pro letošní rok máme v rozpočtu prvních 10 milionů. Celkově jsme se zavázali přispět až 40 miliony. Plně si uvědomujeme význam nemocnice nejen pro obyvatele našeho města, ale i celého Chebska," zdůraznil starosta Petr Navrátil.

V části objektu C, kde nyní sídlí například porodnice či novorozenecké oddělení, by do budoucna měla vzniknout lůžka následné péče, která v nemocnici zatím chybí.