Fakulta opět naplno rozvíjí dosavadní či nové výzkumy po celém světě, výměnné pobyty studentů a akademiků v zahraničí, konference a vědecké semináře, které jsou v univerzitním prostředí klíčovými aktivitami.

Perspektivním regionem je pro fakultu v současné době Afrika. Na africký kontinent se orientuje například archeoložka Monika Baumanová z katedry blízkovýchodních studií FF, která zde mj. porovnává, jak vypadaly půdorysy i rozmístění budov a prostranství v době předkoloniální a v době koloniální. „Analýzy čerpají především z již dlouho uznávaných a diskutovaných vědeckých teorií, že uspořádání budov a architektura jsou úzce propojeny s fungováním společnosti, identitou nebo systémy moci. V tomto ohledu je projekt zajímavý svou perspektivou, která porovnává Afriku a její zkušenost s kolonialismem křesťanské Evropy a oblast dnešního Španělska s osm století dlouhou historií islámského kolonialismu z Afriky,“ říká Baumanová.

Plzeňští celníci zjistili neplatné tabákové nálepky
Plzeňští celníci zajistili přes patnáct tisíc cigaret a dvacet kilo tabáku

Součástí projektu byl i terénní výzkum předkoloniálních měst v Keni, v rámci kterého se vytvářely 3D modely dvou předkoloniálních měst na pobřeží Indického oceánu. Díky tomuto projektu se ZČU jako jediná univerzita v ČR přímo angažuje v archeologickém výzkumu subsaharské Afriky.

Fakulta dále obnovuje i mezinárodní výměnné pobyty. Studenti katedry politologie a mezinárodních vztahů například navazují na výměnné studijní pobyty na Valdosta State University v USA. S touto univerzitou fakulta udržuje spolupráci již od roku 2019. Student Miroslav Plundrich strávil na tamní univerzitě část svého studia a v letošním roce pokračoval v navázané spolupráci jako doktorand, kdy jeho výjezd již nebyl studijní, ale pracovní. Má tedy unikátní možnost porovnávat americkou univerzitu z obou perspektiv.

„Kontakty a vztahy se zahraničními institucemi jsme se snažili udržovat i během pandemie koronaviru,“ uvádí děkan Fakulty filozofické David Šanc. „Výměnné pobyty se netýkají jen studentů, ale i našich pracovníků, kteří dnes vyjíždí do různých koutů světa. Výjezdy do Spojených států jsou pro fakultu finančně nákladné. Tuto mezinárodní spolupráci je možné realizovat hlavně kvůli osobním vazbám, které jsou spíše na přátelské bázi. Bydlí se převážně u rodin akademiků,“ dodává Šanc.

MARKÉTA JEŘÁBKOVÁ nasázela ve středečním kvalifikačním zápase Francouzkám osm branek.
FOTO+VIDEO: Musíme hrát v Plzni častěji, smála se Jeřábková

„Po zlepšení situace v druhé polovině roku 2021 jsme začali okamžitě pracovat na tom, abychom obnovili naše zahraniční partnerství a umožnili našim studentům a akademikům vycestovat na zahraniční univerzity. Této možnosti využilo 71 studentů, kteří zamířili na vzdělávací instituce v 16 zemích po celém světě,“ doplňuje proděkan Petr Krištuf.

Jedním z dalších výzkumů, který provádí katedra archeologie ZČU každoročně od roku 2016, je archeologický výzkum zaniklé římské kolonie Castrum Novum v dnešní obci Santa Marinella, přibližně 60 km severně od Říma. V roce 2020 výzkumné aktivity přerušila pandemie. Letos v září se však tým, tvořený akademiky i studenty, chystá do této lokality opět vyjet a pokračovat v archeologických pracích.