Rozsáhlá rekonstrukce prelatury jižního křídla a konventu jižního a východního křídla vyšla na půl miliardy korun. Na financování projektu se podílela Evropská unie, která na obnovu dala 425 milionů korun. Zbytek peněz byl hrazen ze státního rozpočtu. „Cílem operačního programu je slogan Vracím památky do života," uvedl manažer programu Václav Maršík, který při slavnostním ukončení rekonstrukce, jehož se zúčastnil kardinál Dominik Duka či ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, předal opatu kláštera Filipu Zdeňku Lobkowiczovi klíč od rekonstruovaného objektu.

Klášter, ve kterém sídlila do roku 1978 armáda, získali premonstráti zpět před čtvrt stoletím. Pohled na kdysi reprezentativní památku, kde v dobách socialismu chovala armáda domácí zvířata, byl ale žalostný. „Jediné, co přežilo v dobrém stavu, byla světoznámá knihovna a kostel," přiblížil Tomáš Bartoníček z kláštera Teplá. Slavnostního ukončení se zúčastnila i ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, která se netajila nadšením při pohledu na opravené prostory kláštera. „Jsem pyšná na tuto krásnou památku," řekla. „A jsem ráda, že se projekt podařil."

Rozsáhlé rekonstrukci předcházel archeologický průzkum, který byl nejrozsáhlejším výzkumem tohoto typu u nás. Ten vydal nejedno tajemství. Archeologové našli základy raně barokní věže, zbylou konstrukci vodní turbíny, barokní hromosvod, základy středověkého kostela či pohřebiště.

V nově zrekonstruovaných prostorách vznikne kulturně-vzdělávací středisko Hroznatova akademie. Postupně budou pro děti i dospělé dostupné výukové programy, které poutavou formou přiblíží nejen historii premonstrátů.