Úřad práce jej začne standardně poskytovat v rámci pilotního provozu od dubna 2016 v pěti krajích v Karlovarském, Ústeckém, Jihomoravském, Olomouckém a Moravskoslezském.„Požádat si o něj mohou klienti, kteří jsou v evidenci úřadu práce déle než 12 měsíců. Žádost může podat také uchazeč o zaměstnání, který je bez práce i kratší dobu, pokud o ni přišel či přijde v důsledku hromadného propouštění," uvedla Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR. Žadatel o práci zároveň musí splnit podmínku, že nový zaměstnavatel s ním uzavře pracovní poměr na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, a to delší než 12 měsíců. „V pracovní smlouvě musí být také uvedena konkrétní adresa místa výkonu práce. Příspěvek nemůže ÚP ČR poskytnout žadateli, který u nového zaměstnavatele v posledních 24 měsících už pracoval nebo který bydlí ve stejné obci, jako je místo výkonu práce," zdůraznila mluvčí.

Pokud ÚP ČR žadateli žádost schválí, uzavře s ním písemnou dohodu. Zaměstnanec pak bude každý měsíc dokládat výplatní list, který mu vždy vydává zaměstnavatel za odpracovaný kalendářní měsíc. Částku tedy obdrží až po předložení tohoto dokumentu. Doba poskytování příspěvku bude činit maximálně 12 měsíců.

„Prostřednictvím tohoto nástroje aktivní politiky zaměstnanosti posílíme mobilitu klientů. Právě omezená možnost dojíždění za prací je, kromě neodpovídající kvalifikace klientů, jednou z bariér, která snižuje šance k jejich uplatnění na trhu práce," vysvětluje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Výše finančního příspěvku se bude pohybovat v rozmezí od 1 000 Kč do 3 500 Kč měsíčně podle dojezdové vzdálenosti. Přitom minimum je 10 kilometrů.

Výše příspěvku se bude pohybovat v rozmezí od 1 000 Kč do 3 500 Kč měsíčně podle dojezdové vzdálenosti. Přitom minimum je 10 kilometrů. Výjimku v tomto případě budou tvořit žádosti, kdy mezi bydlištěm a místem výkonu práce prokazatelně neexistuje pravidelné spojení veřejnou dopravou (VD). Na nejvyšší částku pak dosáhnou ti, kteří budou za prací dojíždět více než 50 km. ÚP ČR nebude příspěvek poskytovat na dojíždění do zahraničí (kromě Moravskoslezského kraje). A nevyplatí jej ani v případě, že výše hrubé mzdy žadatele přesáhne v měsíci výši průměrné mzdy za 1. až 3. čtvrtletí předcházejícího roku. Pro Karlovarský kraj je zařazení do tohoto projektu skvělou zprávou. Původně do něj totiž vůbec nebyl zařazen. To ale nehodlala akceptovat poslankyně Markéta Wernerová (ČSSD). Podle ní má tento region, stejně jako ostatní čtyři kraje, problémy srovnatelné a takřka totožné. A obrátila se na nejvyšší místa. „Jsem ráda, že energie vložená do tohoto projektu se nám vrátila a že i v Karlovarském kraji budeme mít aktivní nástroj pro podporu zaměstnanosti. Tento program by nám měl pomoci i v našem úsilí na restrukturalizaci zaměstnanosti v reakci na turistickou situaci v kraji, na níž dlouhodobě pracujeme se zaměstnavateli, hoteliéry a podnikateli. Mobilita je klíčem k podpoře zaměstnanců a zaměstnavatelů. Chtěla bych poděkovat za spolupráci a aktivní přístup při řešení tohoto projektu ze strany ministryně Michaely Marksové Tominové a generálnímu ředitelství úřadu práce," uvedla poslankyně Markéta Wernerová.

Kdo má nárok:

Dojezdová vzdálenost:

Výše měsíčního příspěvku do 10 kilometrů bez nároku, v případě, že není spojení veřejnou dopravou, 1 000 Kč

10 25 km 1 500 Kč

25 50 km 2 500 Kč

nad 50 km 3 500 Kč