Rozhodl o tom předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Rafaj, když zamítl rozklad zadavatele proti rozhodnutí o nezákonném postupu města.
Město Cheb se podle ÚOHS dopustilo porušení zákona o veřejných zakázkách, když v zadávací dokumentaci uvádělo odkazy na konkrétní výrobky, například u laviček, stojanu na kola, pítek, informačních tabulí, odpadkových košů a dalších položek.

V rámci námitek rozkladu se zadavatel (město Cheb) snažil argumentovat tím, že odkazy na konkrétní výrobky byly opodstatněné, nicméně předseda ÚOHS jeho argumentaci odmítl a rozhodnutí potvrdil.