„Jde o první přeshraniční spolupráci tohoto druhu v České republice. V Karlovarském kraji se v poslední době rychle rozvíjí cestovní ruch, v zimě stoupá obliba skiareálů. Zvyšuje se tak počet lyžařů, snowboardistů i horských turistů v českém a německém příhraničí. To s sebou přináší větší četnost výjezdů zdravotnických záchranářů," uvedl hejtman Karlovarského kraje Martin Havel. Připomněl také, že ujednáním o spolupráci vstupuje do praxe Rámcová smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby, která byla podepsána v Plzni před dvěma lety.

Spolupráce bude vyžadovat nejvyšší úroveň komunikace operačních středisek, výjezdových skupin, konkrétních záchranářů. „Věřím, že se tak ještě prohloubí vzájemný vztah mezi českými regiony a Saskem a že při vyhodnocování spolupráce bude moci pověřená pracovní skupina konstatovat naplnění očekávání všech partnerů," dodal hejtman Havel.

Podle saského ministra vnitra Markuse Ulbiga jde o zajištění výjezdů podél hranice mezi českými regiony a Saskem v délce 454 kilometry. Zdůraznil, že se lidem, kteří potřebují okamžitou pomoc, urychleně dostane péče ať už od českých, nebo od saských záchranářů.

Jak uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta, jde o poslední nutný krok k zajištění bezpečnosti lidí na obou stranách hranice a ocenil, že se zdravotničtí záchranáři připojí k hasičům a policistům, kteří už podobné smlouvy o spolupráci se svými německými kolegy uzavřeli dříve. Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček poděkoval všem aktérům podílejícím se na přípravě uzavření smlouvy.

V průběhu prosince budou zástupci ministerstva zdravotnictví jednat o uzavření další rámcové dohody mezi Českou republikou a Rakouskem.