„Smlouva umožní, aby ve vzdušné vzdálenosti pěti kilometrů od hranice mohly vyjíždět posádky záchranných služeb podle toho, která bude nejblíže. Pokud se tak například stane nehoda na českém území u hranice a posádka české záchranky bude na výjezdu jinde, bude na místo povolaná posádka z Bavorska," popsal náměstek hejtmana Karlovarského kraje Jakub Pánik (ČSSD).

Jak připomněl náměstek ministra zdravotnictví Radek Policar, prvním krokem bylo v roce 2013 sjednání rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo. Pak následovalo jednání zástupců příhraničních krajů a německých samospráv.

Bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann řekl, že sousedská spolupráce přes hranice dosud fungovala za mimořádných událostí, třeba při požárech, a nyní začne i v oblasti záchranných služeb. „Zbavujeme se byrokratických překážek, které jsme před sebou měli, a otevíráme se spolupráci přímo zdravotnických pracovníků," shrnul Herrmann.

Náměstkyně jihočeského hejtmana Ivana Stráská (ČSSD) uvedla, že nalezené řešení je výhodné zejména pro samotné pacienty. „Je přeci jedno, jestli sanitka přijede z jedné nebo druhé strany," doplnila. Jihočeský kraj už má obdobnou smlouvu s Horním Rakouskem a připravuje ji také s Dolním Rakouskem.

Stráská připomněla řadu administrativních překážek. „Například proto, že úhrady zdravotních pojišťoven jsou výrazně odlišné v Rakousku, Německu nebo na české straně, dohodli jsme se na tom, že si to budeme hradit recipročně a nebudeme si vzájemně hradit jednotlivé výkony," doplnila náměstkyně jihočeského hejtmana.

Podle Herrmanna zaznívá od zdravotníků, že pětikilometrová hranice je velmi úzká. „Pokud se na to podíváme z pohledu rozdílného financování na české a německé straně, tak bychom se tím mohli zabývat ještě několik let. Možná po několika letech se na to můžeme znovu podívat a možná přehodnotit pětikilometrovou hranici," uvedl bavorský ministr.

Podobnou smlouvu o vzájemné spolupráci záchranných služeb mají české kraje sousedící se státem Sasko. Platí od letošního ledna. Podle informací záchranných služeb byla vzájemná dohoda zatím použita v jednom případě, kdy vyjela posádka do sousedního státu v oblasti Krušných hor.

Jak poznamenal Pánik, díky podpisu smlouvy bude mít Karlovarský kraj, který hraničí s Bavorskem i Saskem, pokrytý celou svoji hranici s Německem.

„Minimalizujeme čas k tomu, abychom mohli zachránit lidský život," dodal náměstek karlovarského hejtmana.