Řeč je o dominantě hornického městečka, barokním kostelu archanděla Michaela v Michalových Horách. Nyní se po dlouhé době dočkal opravy střechy. I když zatím jen částečné, na celkovou rekonstrukci zatím chybí miliony korun.

Kostel z druhé poloviny sedmnáctého století nejvíce utrpěl v poválečném období. Sice nebyl zcela zničen jako některé jiné stavby v pohraničí, ale neudržovaný chátral. Až v devadesátých letech minulého století došlo na drobné opravy.

V minulých dnech stavební dělníci dokončili pokládku tašek na nově opravené části střechy. „Je to určitě povzbuzující, že se konečně začalo něco dělat,“ říká za plánskou farnost Jan Jedlička s tím, že oprava má i symbolický význam. Díky ní sice dojde na opravu těch nejhorších částí, ale dlouhodobě nic zásadního nevyřeší.

Archivní dobová pohledniceZdroj: Deník / Antonín Hříbal

Podobně jako u jiných kostelů se i zde uvažovalo o přepsání na obec nebo nějaký spolek, který by měl chuť se do oprav pustit. „Nikdo ale nemá zájem“.

V kostele se konají každý rok mše svaté na svátek sv. Václava (svátek sv. Michaela archanděla, patrona kostela, je o den dřív). Poslední mše už musela být před kostelem, uvnitř nebylo pro účastníky bezpečno.

„Tyto mše bývají hojně navštěvovány i ze strany místních původních obyvatel. Kvůli koronaviru a uzavření hranic s Německem ale nedorazili,“ dále uvádí Jedlička. Farnost uspořádala v kostele v posledních letech asi dva koncerty a bývalo zde i pravidelné půlnoční posezení na Vánoce organizované místními.

„Do budoucna je jistě zájem pokračovat v bohoslužbách, které mohou být i vícekrát do roka než jen na Václava, podle zájmu věřících. Na místě jsou prohlídky v rámci Noci kostelů, případně využít jako prostor pro koncerty, či jiné bohulibé akce.“

Pro církev je oprava jistě velmi důležitá. „Věřím, že nejen pro ni. Je pravda, že tyto kostely na malých vesnicích nebývají zrovna nejvytíženější, počet obyvatel v Michalových Horách je asi 80, z toho věřících bychom napočítali na prstech jedné ruky. K těmto stavbám je třeba přistupovat jako k dědictví našich předků, tedy my všichni neseme odpovědnost za to, jak kostel dnes vypadá a jak jej předáme dál,“ poukazuje.

Oprava části střechy vyjde na 425 tisíc korun a na částce se podílí Plzeňský kraj, Chodová Planá i dárci. Na celý kostel by ale bylo potřeba asi šest a půl milionu korun. Částku by z velké části mohl pokrýt dotační titul Záchrana architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR. Farnost o podporu několikrát žádala, ale zatím bezúspěšně.