Jana Roschel svýma rukama, přístupem, energií a empatií pomáhá lidem a především zvířatům. Věnuje se také akupunktuře. Původem Češka strávila dva roky v Rakousku a dalších 23 let v Kanadě, kde působila jako samostatná fyzioterapeutka.

„V České republice není mnoho fyzioterapeutů zabývajících se terapií koní. Lidé si častou pletou fyzioterapii koní s hipoterapií neboli hiporehabilitaci, při níž jde o léčbu lidí prostřednictvím koně," přibližuje Jana své povolání. Také hned na úvod upřesňuje, že používá skloubené techniky jako chiropraxi, osteopatii a Dornovu metodu zároveň.

„Lidé znají pojem chiropraxe. Ta se však zabývá pouze klouby a kostmi, narovnávají se vykloubení nebo posunuté obratle nebo pokud nějaká z malých kůstek nesedí tak, jak má. Mimo to je však potřeba protáhnout i měkké tkáně. Kdybych je nezapojila do nápravy kostry, tak to podle mě nebude efektivní svaly, šlachy a vazy kostru přece drží. Nepustím pacienta bez cviků a protažení," říká.

Terapie koní není až tak odlišná od terapie lidí. Podle Jany ji koně často snášejí lépe. „Ještě se mi nestalo, aby mě kůň kopl, kousl nebo mi jinak ublížil. Protože nepracuji jen s naučenými technikami, ale i s energií, vím, že se nejdříve musím svému pacientovi, představit. Koně jsou navíc daleko citlivější než lidé. Dokážou si během prvních pár minut udělat celistvý obrázek o povaze i zdravotním stavu člověka a podle toho se k němu také chovají. To jsem se naučila od nich," pokračuje Jana. Její práce znamená méně slov, více vnímání a intuice. „Věřím, že koně jsou telepatičtí. Občas je potřeba majitele, kteří mají neustále tendenci něco vysvětlovat a ukazovat, nechat odejít. Se zvířaty se musí umět komunikovat. Jakmile pochopí, že jsem u nich proto, abych jim pomohla a ulevila, bývá už vše v pohodě. Obzvlášť ráda používám na koních akupunkturu. Oni totiž neřeší, co se s těmi jehličkami vlastně bude dít, na rozdíl od lidí."

Co vlastně fyzioterapeut dělá a jak může pomoci zvířatům, která neumí říct, co a kde je bolí? „Lidi si pod pojmem fyzioterapie představují většinou různá cvičení nebo elektroléčbu, což není úplný obrázek. Fyzioterapie se také samozřejmě vztahuje na kardiovaskulární cvičení, takže pokud má někdo třeba zápal plic, dá se mu různými technikami vyklepávání ulevit.

Jana také provádí v Čechách vcelku neznámé manipulace vnitřních orgánů, které jsou upnuté k dutině břišní, a tudíž i u nich může dojít k posunu, pokud je vaz namožen, ať už úrazem, či jen násilným pohybem.

„Já se zabývám nejčastěji případy, kde mají zvířata svou bolest dlouhodobou, chronickou. Anebo jezdím k pohotovostním případům, a to i o víkendech," popisuje. Jana většinou řeší otoky, výrony, bolesti kloubů nebo svalů, úponů, šlach, bolesti ortopedického původu. U koní řeší nejčastěji utažené vazy nebo posunuté obratle. Všechna tato zranění i jejich náprava jsou hodně manuální.

Jana je také aktivní jezdkyní. Podle jejích slov je velmi nápomocné znát své pacienty i z pozice jejich jezdce. Také proto si posteskla nad častým problémem: „Lidé často řeší problém koně, ale svůj už ne. Já vždy apeluji na jezdce, aby jezdili vyváženě, nasedali z obou stran, cviky také prováděli rovnoměrně, ale častým argumentem je skolióza, tedy zakřivení páteře, které to spoustě lidí prostě neumožňuje. Ten problém je tady již dlouho, spousta dětí má esovité zakřivení páteře, nesou více váhy na jedné polovině těla a s dospělostí přicházejí s tím spojené bolesti v oblasti bederní a krční páteře. Bohužel rodiče ani děti nejsou edukováni o důležitosti správného držení těla, o ergonomické pracovní pozici či o vypodložení páteře ve spánku."

Ke svému poslání povolání se Jana dostala během svého pobytu v Kanadě, kde se v jezdeckém klubu seznámila s americkou veterinářkou. „Ta dělala akupunkturu i koním, což není úplně standardní. Velmi mě to zaujalo, šly jsme na oběd a staly se z nás dobré kamarádky. Dostala mě na různá školení a semináře a naše přátelství bylo pro obě velkým přínosem. Pomáhaly jsme jedna druhé, já jsem jí zasvěcovala do metod fyzioterapie a ona mě učila akupunkturu a anatomii koní."

Jana již přes tři roky žije na Karlovarsku. Pracuje všude tam, kam ji její pacienti, tedy koně, kočky, psi, ale i lidé zavolají. Ke každému přistupuje jako k unikátnímu jedinci a na čase jí nezáleží. Zakládá si hlavně na kvalitě své práce.