Umělecké školy poplatky většinou nechávají i v této ekonomicky složité době na původní výši a nezdražují. Navíc některé zušky, jako například v Chebu či v Sokolově, sociálně znevýhodněným dětem na výuku určitou částkou přispívají. Jde o umělecké školy, které zřizuje město.

Například na ZUŠ Antonína Dvořáka v Karlových Varech se pololetní platba za umělecké obory pohybuje od jednoho tisíc do dvou tisíc korun. Nejvíce tam rodiče zaplatí za výuku hudebních oborů, 2200 korun za pololetí, a stejnou částku za keramický obor. Škola má plno, protože podle rodičů je její úroveň velmi vysoká.

Pololetní školné na Základní umělecké škole a Základní škole v Karlových Varech je o něco nižší. Výuka na výtvarce stojí 1200 korun za pololetí, stejnou částku rodiče zaplatí za taneční či literárně dramatický obor.

V Horním Slavkově je cena za uměleckou výuku o něco nižší, i když podle ředitele Jana Zapfa, školné nezvýšili od roku 2017. Výuka hudebních oborů tam stojí 1350 korun za pololetí, za výuku výtvarného oboru si škola účtuje 1200 korun a taneční a literárně dramatický obor rodiče zaplatí 1050 korun.

Také ZUŠ v Nové Roli účtuje za výuku žáků rodičům nižší ceny než například v Karlových Varech. Keramický obor stojí 1100 korun, fotografie a estetická výuka za pololetí činí tisícovku.

Výtvarka na ZUŠ v Nejdku stojí jen 850 korun za pololetí, hudební obory jsou ale dražší, rodiči zaplatí 1300 korun.

Vyhlášená ZUŠ Járy Cimrmana ve Františkových Lázních nabízí dětem pestrou škálu uměleckých oborů od individuální výuky na hudební nástroj s cenou za pololetí 1600 korun, pro děti od pěti let taneční průpravu za 1300 korun za pololetí, nebo výtvarný obor, oděvní a filmovou tvorbu či animaci. Za tyto obory rodiče za pololetí uhradí 1400 korun. Na této zušce se děti mohou učit i tvůrčímu psaní, a to za 1200 korun za pololetí.

Literární obor nabízí i ZUŠ v Sokolově za 950 korun za pololetí a stejnou částku rodiče zaplatí za výuku výtvarného či tanečního oboru. Sleva pro ekonomicky slabší rodiny tam může činit až 600 korun.

Na ZUŠ Jindřicha Jindřicha v Chebu se děti mohou učit sólový zpěv nebo si vybrat hru na hudební nástroj. Za individuální výuku si škola účtuje 1500 korun, dva žáci společně ale uhradí pouze tisíc korun. Kurzy kresby, keramiky a malby stojí za pololetí 1200 korun, literárně dramatický obor o sto korun více.

Také ZUŠ Fryderyka Chopina ve Františkových Lázních nabízí výuku uměleckých oborů za přijatelné ceny. Za kurzy keramiky, tance či literárně dramatického oboru si škola účtuje 900 korun za pololetí a výuka hudby dvou hráčů pohromadě stojí 1100 korun, individuální studium stojí o 350 korun za pololetí více.

Zdražovat nechce ani ředitel ZUŠ v Kraslicích. Ceny se mu daří se zřizovatelem, jímž je město, držet zatím stejné. Mírnému zdražení se ale zřejmě nevyhne.

„Před covidem naši školu navštěvovalo 480 až 500 dětí. Poté to kleslo na 400, což je i nynější stálý stav. Jsme základka v pravém slova smyslu. Starší patnácti let totiž odcházejí z našeho města studovat jinam a do naší ZUŠ už se dostanou jen sporadicky. Prostě odcházejí jinam,“ říká ředitel kraslické ZUŠ František Stůj.

Dříve byla podle něho situace zcela opačná.

„Před lety do zdejší průmyslové školy výroby hudebních nástrojů nastoupili studenti a řemeslníci z celé ČR. Většina z nich hrála na hudební nástroje a ve škole to žilo úplně jinak. Dnes je těch starších patnácti let u nás 31 a i těm se snažíme vyjít vstříc. Buď individuální domluvou, kdy přijdou, i v týdnu. Výjimkou nejsou ani soboty,“ říká Stůj.

Školné stojí v Kraslicích od 100 do 180 korun za měsíc. Nejméně zaplatí rodiče za taneční kroužek, nejvíce pak za výuku na hudební nástroj. Ve škole půjčují i hudební nástroje, a to za 50 korun na měsíc. Největší zájem je o zpívání a hru na kytaru a klavír. Následuje hra na dechové nástroje, zejména klarinet a saxofon. A do třetice jsou oblíbené bicí.