Úvodem zazněl Slavnostní pochod op. 54 od Antonína Dvořáka a následovala Symfonie č. 9 e moll „Z nového světa” op. 95 stejného autora, známá pod titulem Novosvětská.

Za dobu dvou staletí nepřerušily existenci orchestru ani obě světové války, a jak sami symfonici uvádí: „Odolal i mnoha ne právě příznivým obdobím a prokázal, že má v kulturním životě Mariánských Lázních svou nezastupitelnou roli. Jsme mimo jiné pyšní na to, že orchestr je vlastně velkou spojnicí mezi městem, jeho občany a abonenty a mezi lázeňskou částí, lázeňskými hosty, pacienty i zahraničními návštěvníky…“

Nové přírodovědné centrum získává v Domě dětí a mládeže Sova Cheb pomalu svou novou tvář. Momentálně se staví základy. „V půli září bychom měli začít zdít stěny a mělo by být hotovo někdy v červnu příštího roku.
Přírodovědné centrum v DDM Sova Cheb bude hotové příští rok v červnu