Získá statut spolku, ponese název Živý kraj a fungovat by měla začít v prvním čtvrtletí příštího roku. Předsedou správní rady, což je jediná placená funkce v agentuře, byl jmenován dosavadní krajský úředník Petr Židlický. Podle krajského radního Petra Šindeláře (ODS) už nabídku, aby se do projektu připojila jako zakládající členové, dostala řada měst. Například Karlovy Vary, Mariánské a Františkovy Lázně, ale také Jáchymov, Cheb a Sokolov. „Byli bychom rádi, kdyby se města přidala. Mají příležitost získat peníze na podporu cestovního ruchu a díky masivnější reklamní kampani se stát přitažlivějšími pro návštěvníky," uvedl radní Šindelář. Ten jako největší konkurenční výhodu kraje vidí lázeňství a zdravotní cestovní ruch. Jsou to ale i města a obce s historickými a kulturními památkami, muzea, galerie i divadla. „A také golfové resorty a Krušnohoří," vysvětlil krajský radní.

Agentura Živý kraj ale počítá i s propagací horské turistiky a agroturistiky, například na Žluticku a Valečsku, tedy v oblastech, na něž se s marketingem zatím zapomínalo. Rozpočet agentury je plánován na 22,7 milionu. Karlovarský kraj přispěje 15 miliony, lázeňská města by se podílela příspěvkem ve výši deseti procent z vybraných lázeňských a ubytovacích prostředků. To by například u Karlových Varů činilo 2,7 milionu. Cheb a Sokolov by měly přispívat po 200 tisících korunách ročně.

Destinační agenturu, kterou zakládá Karlovarský kraj, by měla řídit desetičlenná správní rada. V ní podle krajského radního Šindeláře zasednou apolitičtí odborníci z oblasti cestovního ruchu, a to bez nároku na odměnu. Měli by to být ředitelé infocenter nebo mikroregionálních destinačních agentur, zástupci hotelů a lázní, golfových resortů, okrajových částí kraje a zimních krušnohorských středisek. Vedle předsedy bude agentura na plný úvazek zaměstnávat nejvýše čtyři další zaměstnance. Kromě významného finančního příspěvku ve výši 15 milionů vkládá kraj do agentury také právo k užívání internetového návštěvnického portálu www.zivykraj.cz a licenci k užívání ochranných známek Živý kraj. „K hlavním úkolům destinační agentury bude patřit společný marketing celého regionu ve spolupráci se všemi zdejšími významnými subjekty a organizacemi, které působí v cestovním ruchu. Při propagaci se zaměříme na propojení jednotlivých forem, atraktivit a produktů pod jednou značkou Živý kraj," vysvětlil předseda správní rady Petr Židlický, podle něhož hlavní výhodou agentury je, že na požadavky trhu může reagovat okamžitě a nabídnout partnerům profesionální servis. „Chceme rozložit síly i prostředky, důraz klást na propagaci on-line marketingu a peníze utrácet za cílenou kampaň. A také spolupracovat s odbornými středními školami v regionu," zdůraznil Petr Židlický, který na odboru cestovního ruchu a lázeňství pracuje na krajském úřadu už sedm let.

Založení agentury ale nebude nijak jednoduché. Kraj se o to pokouší už od roku 2011. „Obrátili jsme se na jednotlivé rady města, ale souhlas žádné z nich ještě nemáme. Řadu připomínek oslovených partnerů na členství už jsme do stanov zapracovali," uvedl krajský radní Petr Šindelář. Zakladatelské dokumenty agentury podle něj počítají s roční zkušební dobou, během níž může kterýkoliv ze zakladatelů vystoupit. Pak nastupuje čtyřletá ochranná lhůta. Také se ale do ní mohou další zájemci přihlásit. Zájem už podle radního Šindeláře projevil Loket a Boží Dar.

Andrea Pfeffer-Ferklová, ředitelka Grandhotelu Pupp

Že chce kraj podpořit propagaci regionu, která je nyní nedostatečná, to je skvělé. A pokud se najdou na tuto propagaci finanční prostředky, pak je to výborná zpráva. Za dobrý nápad pokládám i sjednocení marketingové strategie a je jedno, zda tuto činnost bude vykonávat destinační agentura, nebo odbor cestovního ruchu. Zvýšit propagaci kraje je nutností.

Petr Kulhánek, primátor města Karlovy Vary

Destinační agentura je jednoznačně pozitivní záměr jednak bude zastřešovat a koordinovat prezentaci kraje jako destinace, jednak bude nástrojem, jak čerpat podporu cestovnímu ruchu z národních zdrojů. Tak jak jsou nyní postaveny stanovy a principy fungování, je správné. Tedy její založení mou podporu má, věřím, že i komise pro ČR a orgány města její vznik podpoří.

Jan Horník, senátor a starosta Božího Daru

Pokud nebude agentura sloužit jako úschovna politiků, pak mou podporu má a docela rádi bychom se k projektu připojili. Jedinou komplikací je pro nás vysoký vstupní členský příspěvek. Obávám se, že na to mít nebudeme. Pokud by měla agentura fungovat na principu solidarity, pak by měl být pro menší obce nižší než sto tisíc, uvítali bychom tak dvacet tisíc korun.