„Správní rada se bude scházet minimálně jednou za dva měsíce a měla by se podílet na přípravě strategického a ročního plánu. Zároveň bude delegovat úkoly předsedovi spolku a kontrolovat jeho práci," uvedl krajský radní Petr Šindelář.

Na programu jednání byly nejenom organizační a personální záležitosti, ale také představení plánu činností pro nadcházející měsíce.

Hlavním smyslem destinační agentury, která již byla zaregistrována v rejstříku spolků a která začne naplno fungovat od ledna příštího roku, je propagace regionu jako atraktivní turistické destinace.

V současnosti má devět členů, mezi něž kromě Karlovarského kraje a Letiště Karlovy Vary patří také města Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Loket, Jáchymov, Ostrov a Aš.

Ve třináctičlenné správní radě destinační agentury jsou bez nároku na odměnu zastoupeni apolitičtí odborníci z oblasti cestovního ruchu. Nechybí mezi nimi ředitelé infocenter, muzeí, představitelé hotelů a lázní, zimních krušnohorských středisek či okrajových částí regionu.

Destinační agentura bude na plný úvazek zaměstnávat pět lidí včetně předsedy spolku. Tím se stal Petr Židlický z odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu krajského úřadu. Jako jediný statutární orgán povede nábor nových zaměstnanců.

V plánu činností agentury pro nadcházející měsíce jsou kromě správy turistického portálu Živý kraj, tisku map a propagačních materiálů také prezentace regionu na zahraničních veletrzích a propagační on-line kampaně.

„Od října do prosince bude běžet kampaň, která bude upozorňovat na zimní střediska v regionu.

Pokud na ni čtenář klikne, dostane se na turistický portál Živý kraj, kde již získá všechny potřebné informace. Během prosince bychom pak rádi rozjeli obdobnou kampaň na podporu lázeňství a wellness," upřesnil předseda spolku Petr Židlický.