Až dosud kraj navrhoval, a také podle krajského radního Jana Bureše (ODS) mohl garantovat navýšení platů pouze o osm až devět procent. „Před časem přislíbili členové vlády i zástupci krajů navýšení mezd zdravotníků o 10 procent v nemocnicích včetně těch zdravotnických zařízení, která jsou zřizována kraji, nebo je v nich kraj hlavním akcionářem. Rozhodně nechceme sestrám a dalším zdravotnickým profesím upřít jejich peníze. Proto management Karlovarské krajské nemocnice aktivně jedná s jejich zástupci a zatím řešíme možnost, že by navýšení o 10 procent nastalo v březnu," potvrdil radní Bureš. Ale zdůraznil, že úhradová vyhláška tak, jak ji na letošní rok nastavilo ministerstvo zdravotnictví, bohužel i přes veškeré proklamace neumožňuje navýšení mezd o avizovanou výši a současné krytí všech provozních nákladů. „Úhrada se navíc váže na splnění výkonnostních kritérií nemocnic a "jistota" navýšení úhrad je tedy až na konci roku," vysvětlil problémy radní Bureš. Další jednání s odbory je naplánováno na konec měsíce.