Vyřazení silničního vozidla z provozu je situace, kdy vlastník silničního vozidla jej nechce užívat v provozu na pozemních komunikacích, nebo nebyla ve lhůtě 14 dnů od zániku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla uzavřena nová pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla týkající se téhož silničního vozidla. Vozidlo se vyřazuje z provozu rovněž v případě, že bylo odcizeno.

S úřadem bude v takovém případě jednat fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako vlastník vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně vlastníkem vozidla. Obrátit se můžete na evidenci vozidel kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (ORP) – těch je v České republice 206.

  • Jak zakonzervovat auto pro další generaci? Podívejte se na video:
Zdroj: Youtube

Co budete potřebovat?

Na úřad si s sebou budete muset vzít písemnou žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, doklad totožnosti v originále (občanský průkaz, pas), originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku (u firemních vozidel) a technický průkaz vozidla. Odevzdejte také osvědčení o registraci vozidla a tabulky registrační značky. Předložení dokladu o pojištění vozidla se nepožaduje.

Pokud vám auto ukradli, budete potřebovat také potvrzení o odcizení vozidla vydané policií (v tomto případě se nemusí předkládat všechny doklady, jen ty existující). Správní poplatek za odhlášení je 200 korun, v případě odcizení je zdarma. Celý úkon je prováděn zpravidla na počkání, ve složitějších případech trvá do 30 dnů.

Povinné ručení se změní.
Povinné ručení čekají změny. Nově bude i na některé elektrické koloběžky

Počítejte s tím, že vás jako vlastníka silničního vozidla vyřazeného z provozu čekají další povinnosti. S autem nesmíte jezdit. Budete muset také zabezpečit vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí a nesmíte odstraňovat podstatné části vyřazeného vozu, zejména karoserii s vyznačeným identifikačním číslem silničního vozidla a motor.

Trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, budete muset bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití.

Ilustrační foto: Velký technický průkaz
Velký technický průkaz v papírové podobě skončí. V budoucnu ho najdete on-line

Ukončit vyřazení silničního vozidla z provozu je možné na žádost jeho vlastníka, pokud je k silničnímu vozidlu splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.