„Na základě vyhodnocení poznatků z kontroly pobytu cizinců, nelegální migrace a neoprávněného zaměstnávání byla dne 20. dubna 2017 na území Karlovarského kraje provedena bezpečnostní policejní akce, která byla zaměřena na vyhledání neoprávněně pracujících cizinců a na odhalování nelegálního pobytu, porušování pobytového režimu a s tím souvisejícího protiprávního jednání spočívajícího v porušování zákona o azylu, na dodržování veřejného pořádku a také pátrání po hledaných osobách a věcech. V průběhu akce bylo zajištěno 9 cizinců, pět Moldavanů a čtyři Ukrajinci, kteří vykonávali zaměstnání bez oprávnění k pobytu anebo povolení k zaměstnání. A to i přesto, že je toto povolení podmínkou k zaměstnání. Se všemi cizinci bude zahájeno řízení ve věci správního vyhoštění,“ dodala Týřová. Podle policie budou podobné akce do budoucna pokračovat.