Tedy pokud jde o plnění rodičovské povinnosti ve vztahu k žákovi školákovi. Že je zanedbání školní docházky nezákonné, to jí možná došlo poté, co si převzala od karlovarských kriminalistů usnesení o zahájení trestního stíhání a obvinění ze spáchání přečinu ohrožování výchovy dítěte.

Tohoto prohřešku se měla dopustit tak, že v době od konce března do konce června letošního roku jako matka nezletilého žáka základní školy v Karlových Varech zanedbávala výchovu nezletilého, a to zejména nezajištěním jeho povinné školní docházky. V důsledku toho nezletilý za tři měsíce školního roku neomluveně zameškal 375 vyučovacích hodin.

Této nedbalosti se měla dopustit i přesto, že byla Magistrátem města Karlovy Vary v letošním roce již uznána vinnou ze spáchání přestupku na úseku školství a výchovy mládeže. V případě prokázání viny může být žena u soudu potrestána odnětím svobody až na dva roky.