Podle zkušeností odborníků se agresoři sami o sobě nezmění. „Svoji převahu a moc používají k tomu, aby své blízké ovládali a nutili je dělat to, co chtějí oni,“ říká Kateřina Dohnalová, mluvčí sokolovských policistů.

Domácí násilí se podle jejích sov dá rozdělit na několik druhů. „Může jít o psychické násilí, kdy agresor oběť zastrašuje, kontroluje, ponižuje či vydírá. Pod pojmem sociální násilí si můžeme představit izolaci oběti od přátel či příbuzných a dohled násilníka nad ohrožovanou osobou,“ tvrdí Dohnalová.

Dalším druhem domácího násilí je ekonomické zneužívání oběti. „Násilník v tomto případě zamezuje oběti přístup k financím, případně je vydírá. Nejhoršími typy jsou ovšem fyzické a sexuální násilí A pak samozřejmě existují kombinace uvedených druhů,“ pokračuje Dohnalová.

Jak se domácí násilí projevuje? „Zpravidla se vše děje bez svědků. Pomyslné role v rodině jsou jasně rozdělené na osobu ohroženou a osobu násilníka. Útoky agresora jsou opakované, dlouhodobé a stupňují se od urážek k psychickému týrání až po fyzické napadení, případně až k páchání závažných trestných činů, které ohrožují život a zdraví,“ odpovídá sokolovská policejní mluvčí.

Domácí násilí podle ní začíná velmi nenápadně, takže si budoucí oběť jejích prvních příznaků často ani nevšimne. „Pokud se ale nepodaří násilí zastavit v jeho počátcích, opakuje se a fyzické útoky jsou stále surovější. K násilí ve vztahu nedochází neustále. Střídají se období násilí a relativního klidu. Nenechte se tím však oklamat. Naděje, že se vztah zlepší, je v takových případech nepatrná,“ vzkazuje Dohnalová.

Pokud má kdokoliv takovýto problém, nemá podle Kateřiny Dohnalové váhat, ale neprodleně se obrátit na policisty, případně na odborníky sokolovského Intervenčního cen­tra.