Ústavní soudci připomněli, že akciová společnost za nemovitost nevynaložila žádné peníze – získala ji přímo od státu. „Stát tehdy udělal pouze ten krok, že ze státního podniku Grandhotel Pupp Karlovy Vary udělal státní akciovou společnost se stoprocentní majetkovou účastí státu. K privatizaci nedošlo prodejem podniku, ale jednotlivých akcií," popsal soudce zpravodaj Pavel Rychetský. V době transformace Puppu ještě neplatily hlavní privatizační a restituční předpisy.

Následné vydání jednoho objektu restituentce prý nepřivedlo akciovou společnost do žádných zásadních existenčních problémů. Privatizační projekt navíc obsahoval poznámku o vzneseném nároku dědičky původních majitelů, takže o možnosti ztráty Atlantiku věděla jak akciová společnost, tak nabyvatelé akcií. Pokud tedy společnost od státu získala Atlantic a posléze jej bez kompenzace musela vydat restituentce, nejde o nepřiměřený zásah do vlastnického práva, uzavřel ÚS. Podle Rychetského jde o výjimečný případ.

Chyba ministerstva

Restituční řízení se táhlo skoro 10 let. V roce 2002 pak justice začala řešit žalobu o náhradu škody. Podle akciové společnosti konkrétně chybovalo někdejší ministerstvo pro správu národního majetku. Obvodní soud pro Prahu 1 ani Městský soud v Praze ale žalobě nevyhověl, firma nenašla zastání ani u Nejvyššího soudu. V ústavní stížnosti akciová společnost vyjádřila přesvědčení, že když stát schválil privatizační projekt, plně tím za něj převzal zodpovědnost, a to včetně škody způsobené nadhodnocením majetku.

Částka vyjadřující údajnou škodu vychází z ceny, za kterou akciová společnost mohla objekt Atlantic odprodat firmě Atlas Immobilia na základě smlouvy z roku 1995. Transakce byla ale podle závěrů justice od počátku neplatná kvůli blokačnímu paragrafu zákona o velké privatizaci – akciová společnost tehdy Atlantic prostě prodávat nemohla.

Grandhotel Pupp má 300 let dlouhou tradici a patří k symbolům lázeňského města. V akciové společnosti, jež vznikla v roce 1991, drží podle posledních dostupných informací největší podíl švýcarská investiční banka M.M. Warburg. V roce 2013 hotel podle údajů ve sbírce listin hospodařil se ztrátou 7,6 milionu korun.