Cvičení se odehrávalo současně na několika místech, především pak v Praze a Karlovarském kraji. Podle Pavla Nováka, ředitele odboru tisku a public relations Ministerstva vnitra, byly stanoveny následující okruhy k řešení.

Zdokonalení činnosti krizových štábů, procvičení efektivity postupů v oblasti boje proti terorismu, zajišťování veřejného pořádku a ochrana civilního letectví. Dále prověření reálnosti zpracovaných krizových, typových a operačních plánů.

Cvičení, jehož námětem byla situace vzniklá v souvislosti s činností teroristické skupiny na území České republiky, se z řad Policie České republiky zúčastnilo na 160 příslušníků a zaměstnanců. Zapojenými útvary byly především Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Útvar rychlého nasazení, Útvar pro odhalování organizovaného zločinu SKPV, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje a další útvary z řad Policejního prezidia ČR, především příslušníci spadající pod úsek vnější služby.

„V prostoru mezinárodního letiště Karlovy Vary byla v ranních hodinách rozehrána situace, spočívající v jeho obsazení teroristickou skupinou a následném zadržování dvou desítek rukojmích. Policisté tak perimetr letiště zajistili zejména s ohledem na zajištění bezpečnosti dalších osob a aktivovali veškeré síly a prostředky schopné přispět k vyřešení nastalé situace," popsal průběh cvičení mluvčí Policejního prezidia Jozef Bocán.

Následovala intenzivní policejní činnost, spočívající mimo jiné v získávání a vyhodnocování informací a následném vyjednávání s teroristy. Ti během cvičení vznášeli různé požadavky, na které musel velitel opatření adekvátně reagovat. Vyhověním některým z nich bylo například dosaženo propuštění části rukojmích.

„V odpoledních hodinách přišel požadavek na přistavení letadla a volný odlet. Dříve než se o případném splnění tohoto zásadního požadavku mohlo rozhodnout, bylo paralelně zasedajícím Ústředním krizovým štábem doporučeno silové řešení situace, které na místě provedli příslušníci Útvaru rychlého nasazení. Jeho výsledkem byla eliminace teroristů a osvobození rukojmích," dodal Bocán.

Ze cvičení byla pořízena rozsáhlá fotografická a video dokumentace. Takto získané materiály budou následně podrobně analyzovány a výstupy z nich použity pro další zkvalitnění taktických postupů policie při mimořádných událostech spojených s terorismem a ohrožením civilního leteckého provozu.