Šestnáct strážníků karlovarské městské policie včetně velitele Marcela Vlasáka absolvovalo ve středu takzvané prolongační zkoušky. Ty musí každý člen obecní či městské policie skládat jednou za tři roky. Pokud to nedokáže, jednoduše přijde o práci.

„Pro každého strážníka je to velice stresující období. Složení zkoušek totiž rozhoduje o jejich dalším bytí či nebytí v řadách městské policie,“ vysvětlil velitel Vlasák.

Kolegium ředitelů městských policií už v minulosti navrhovalo, aby se systém přezkušování strážníků změnil. Vedle zkoušky před komisí ministerstva vnitra na počátku jejich kariéry by podle návrhu kolegia měli strážníci skládat po třech letech další, komplexnější a náročnější zkoušku. Ta by ovšem měla znamenat jakousi definitivu.

„Tento návrh ale neprošel,“ posteskl si Vlasák. Tomu nejvíce vadí fakt, že strážníci musejí odpovídat na otázky z oborů, které v praxi mnohdy ani nevyužijí. „Musíme mít základní vědomosti například ze zákona o pohřebnictví, o drahách, o lesích… Každý velitel přitom bdí nad tím, aby se strážníci nadále vzdělávali. Ovšem v oborech, které jsou pro výkon jejich práce užitečné,“ konstatoval Vlasák.

Za dobu, co pracuje jako velitel městské policie (u zkoušek byl letos pošesté), se nestalo, že by někdo ze strážníků zkoušky nezvládl.