„Jeden z policistů vylezl na střechu domu a začal s mužem komunikovat, druhý pak získával od jeho přítelkyně relevantní skutečnosti, které by mohly být důležité pro mladíkovu záchranu. Po chvíli se na místo dostavil také policejní vyjednavač, který navázal s mužem bezprostřední kontakt a po více než dvou hodinách se mu podařilo jeho úmysl rozmluvit a on sám dobrovolně slezl ze střechy. Muž byl posléze ošetřen a předán své matce,“ uvedl mluvčí krajské policie Michal Žáček.

Do akce byla také zapojena zdravotnická záchranná služba, Městská policie Karlovy Vary a další hlídka z Obvodního oddělení Karlovy Vary – Rybáře z důvodu zamezení vstupu osob do blízkosti domu, což by mohlo vést ke zhoršení celé situace.